Innovation i fokus när Länsstyrelsen och PRV gästade campus Sundsvall

Tor 01 feb 2024 11:36

Tisdag den 30 januari besökte Länsstyrelsen Västernorrland och Patent- och registreringsverket (PRV) med sina respektive delegationer campus Sundsvall. Besöket på Mittuniversitetet var en del av PRV:s två dagar långa turné i Härnösand och Sundsvall under temat "Västernorrland som innovationslän".

Tretton personer står uppställda för en gruppbild.
Landshövding Carin Jämtin och PRV:s generaldirektör Peter Strömbäck med sina respektive delegationer. På bilden syns också Mittuniversitetets Dan Bylund, Karolina Rosdahl, Sten Wigert, Annika Kjällman-Alm och Edith Andresen.

Karolina Rosdahl och Sten Wigert var i sina roller som innovationsrådgivare tillsammans med vicerektor Hans-Erik Nilsson speciellt inbjudna att diskutera innovationsfrågor under en middag på residenset hos landshövding Carin Jämtin måndag den 29 januari. Detta var en del av det program Länsstyrelsen satt ihop för PRV:s besök i Västernorrland.  

— PRV är en viktig aktör i innovationssystemet, så det känns väldigt roligt att de, tillsammans med vår nya landshövding, är nyfikna på Västernorrlands starka position som innovationslän. År ut och år in ligger vi i Västernorrland i topp gällande ansökta patent, och här spelar Mittuniversitetets forskning och utbildning en betydande roll i denna topplacering, säger Sten Wigert.

Vad fick gästerna ta del av under besöket?

Fokus under besöket var sociala innovationer och kvinnor samt forskning och innovation kopplat till nyttiggörande. Rektor Anders Fällström inledde med en övergripande presentation om Mittuniversitetet. Hans-Erik Nilsson, i sin roll som vicerektor för innovations- och näringslivsfrågor, berättade sedan om universitetets innovationsarbete i stort.

Annika Kjällman-Alm, lektor vid institutionen för hälsovetenskaper presenterade innovationsresan med PER-modellen (pedagogiska emotionella och relationsbyggande verktyg). Edith Andresen, forskare och verksam vid CER berättade om ”Staden som arena för interaktion – reflektioner kring integration, kultur och kulturförflyttning”.

Delegationerna fick även besöka STC och FSCN för att få veta mer om den forskning som bedrivs vid de båda forskningscentrumen. Ett av projekten som presenterades var Pressure som arbetar med att ta fram sensorer i madrasser som kan motverka risken av trycksår. Vidare hos FSCN presenterades batteriforskningen. De fick även höra om de nya, nedbrytningsbara, material för mensskydd som forskare arbetar med att ta fram.

— Det jag tar med mig från dagarna tillsammans med PRV och Länsstyrelsen är värdet av att mötas. Just det här att öka förståelsen för olika utmaningar och höja medvetenheten kring alla de positiva satsningar som görs för att utveckla regionen. Det är viktigt att olika beslutsfattare ser helheten, menar Karolina Rosdahl.

Vilka var med i delegationerna?

  • Carin Jämtin, landshövding Länsstyrelsen Västernorrland
  • Daniel Gustafsson, länsråd Länsstyrelsen Västernorrland
  • Thomas Ekenberg, enhetschef Kommunikation & samordning, Länsstyrelsen Västernorrland
  • Malin Vedin, strateg Innovation och näringsliv, Region Västernorrland
  • Peter Strömbäck, generaldirektör PRV
  • Margareta Ternell, chef marknads- och kommunikationsavdelningen PRV
  • Maziar Soltani, chef digitalisering- och utvecklingsavdelningen, PRV
  • Johan Westberg, ansvarig små- och medelstora företag, PRV

Presentationer på STC och FSCN

Mattias O´Nils, centrumledare för STC presenterar forskningen vid centret.

av

Mattias O´Nils, centrumledare för STC presenterar forskningen vid centret.

Johan Sidén, forskare vid STC, berättar om arbetet med sensorer i madrasser som bedrivs i projektet Pressure.

av

Johan Sidén, forskare vid STC, berättar om arbetet med sensorer i madrasser som bedrivs i projektet Pressure.

Forskarna Amanda Mattsson och Hafizur Rahman på FSCN berättar om forskningen kring det nya materialet i mensskydd.

av

Forskarna Amanda Mattsson och Hafizur Rahman på FSCN berättar om forskningen kring det nya materialet i mensskydd.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-01