Information om problemet med nyskapande av MiunID

Fre 12 apr 2024 12:10

Under de senaste veckorna har det varit problem med nyskapande av MiunID och inloggning för nya studenter och medarbetare. Nu är problemet delvist löst men problem kvarstår. Felsökning pågår. Inloggning till lärplattformen Moodle och Ladok fungerar.

Senaste nytt

Per 12 april så är merparten av funktionerna i M365 återställda.

De problem som kvarstår är följande:

  • Det går inte att skapa nya team i Teams.
  • Om du behöver ett nytt lösenord till ditt MiunID så behöver du kontakta IT-supporten.

Tidigare information

Till dig som medarbetare, lärare eller fakultetshandläggare 

Detta fungerar inte i dagsläget för nya medarbetare och studenter

  • De kommer inte åt sina Microsoft-tjänster, M365 (Teams, OneDrive, SharePoint, e-post) i dagsläget då synkningen mellan Mittuniversitetet och Microsofts molntjänster inte fungerar. Felsökning pågår.

Behöver du göra något som ny medarbetare, lärare eller fakultetshandläggare?

  • Nej, lösningen med Microsoft kommer automatisk. Så snart synkningen är i gång igen, kommer alla som har skapat nya MiunID åt sina M365-tjänster när de loggar in på medarbetarportalen/studentwebben med sitt användarnamn och lösenord.
  • Som lärare, tänk på att:
    • M365 inte fungerar och lägg därför inte länkar till SharePoint i ex. Moodle.
    • Uppmana nya studenter att kolla av Moodle kontinuerligt då de inte nås av aviseringar till sin student-mejl
  • Vi publicerar en nyhet när problemet är löst på Medarbetarportalen och Studentwebben

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-04-12