Kommunikation ska få visionerna att flyga

Tor 28 mar 2024 11:08

Visioner kring hållbarhet och klimatmål är bra, men utan förankring i den faktiska verkligheten blir de sällan mer än fina ord. Christina Grandien, Flexit-forskare finansierad av Riksbankens jubileumsfond, ska hjälpa Sweco att bygga broar mellan vision och praktiskt genomförande av hållbarhetsmål.

En kvinna med mörkt hår i en fläta och grå kavaj, trapphuset i bakgrunden

Sweco, som jobbar med många samhällsbyggande och ingenjörstunga projekt, har en hög ambition vad gäller hållbarhetsfrågor. Bland annat har man föresatt sig att bli klimatpositiva till 2030. Det är dock lättare sagt än gjort, för det finns en del utmaningar när det gäller att implementera hållbara metoder i kundprojekt. På en övergripande nivå är det relativt enkelt att formulera radikala mål, men att skapa engagemang i alla led i en stor organisation är betydligt svårare, förklarar Christina Grandien.
– Det finns en hög ambition hos företaget men det är på medarbetarnivå, ute i projekten, som den visionen ska bli verklighet och verkstad. Det finns alltså ett glapp mellan företagets vision kring hållbarhet och vad som sedan händer ”ute i projekten”, säger hon.

Får jobba med hjärtefrågor

Ett lyckat hållbarhetsarbete förutsätter att såväl chefer som medarbetare är engagerade, men medarbetarperspektivet på hållbarhetsfrågor har hittills till stor del förbisetts inom forskningen, och det är där Christina Grandien kommer in. Riksbankens jubileumsfonds satsning på att föra samman forskare inom humaniora-samhällsvetenskap med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle har gjort det möjligt.
– Jag är nu inbäddad forskare på Sweco för att jobba med detta projekt, och jag tror verkligen att jag har något att bidra med. Hållbarhet och klimatansvar är hjärtefrågor för mig, både på ett personligt och ett professionellt plan. Min vardag är att kritiskt granska och studera organisationer, men den här gången kommer jag även att vara en del av lösningen, och att bidra till den. Det är så kul, säger hon.

Projektet ”Medarbetares betydelse för genomförandet av hållbarhetsmål: Vikten av att bygga broar mellan visioner och verkligheter” pågår mellan februari 2024 och juli 2026.

 

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-03-28