Utbildningsmaterial

Det ska vara lätt att (åtminstone försöka) göra rätt. Här finns därför korta filmer och mer utförlig skriftlig information med utgångspunkt i GDPRs påverkan på högskolan.

Skriftliga informations- och utbildningsmaterial har tagits fram till universitetets anställda samt till studenter. Observera att materialet till studenterna är avsevärt kortare och även tar hänsyn till att de inte omfattas av regelverket för allmänna handlingar. I båda materialen finns en ”steg-för-steg” guide för de fall när studenter använder personuppgifter inom ramen för sina studier.

Informationsmaterial för anställda
Informationsmaterial till studenter

Checklistor

Checklistor för innehåll i den information som enligt dataskyddsförordningen ska ges när personuppgifter samlas in

Denna sida innehåller exempel på avtal och informationstexter som åskådliggör vad som behöver vara med och vad man ska tänka på vad gäller personuppgiftshantering för att tillgodose GDPR.

 

 

Film 1 – behovet av lagstiftning och presentation av GDPR

Film 1 – behovet av lagstiftning och presentation av GDPR

Film 2 – vad är en personuppgift?

Film 2 – vad är en personuppgift?

Film 3 – när och hur får vi behandla personuppgifter?

Film 3 – när och hur får vi behandla personuppgifter?

Film 4 – sociala medier, webb och e-post

Film 4 – sociala medier, webb och e-post

Film 5 – ansvar och sanktioner

Film 5 – ansvar och sanktioner

Film 6 – personuppgiftsbehandling inom utbildning

Film 6 – personuppgiftsbehandling inom utbildning

Film 7 – personuppgiftsbehandling inom forskning

Film 7 – personuppgiftsbehandling inom forskning

Film 8 – checklista för behandling av personuppgifter

Film 8 – checklista för behandling av personuppgifter