STINA – verktyg för studentplanering och intäktsanalys

STINA är ett verktyg för att stödja studentplaneringen vid universitetet samt beräkna universitetets planerade intäkter. Verktyget ska bistå ledningen med underlag för att rapportera enligt de krav som ställs på verksamheten, internt och externt.

Processkarta för STINA

Superanvändare

Sidan uppdaterades 2022-08-31