PageType: FaqCategoryPage

Hur ska överlappande frånvaro registreras?

Hur hanteras övertid i Retendo?

Hur fungerar matchningen av uppdrag mellan Retendo och Atlas/Stina/Ladok?

Hur fungerar in- och utlån mellan institutioner?

Hur publicerar jag tjänsteplaneringen för personalen?

Hur inaktiverar jag personal som slutat?

Går det att lägga upp ny personal manuellt i Retendo?

Går det att ändra kurskod på befintligt uppdrag?

Sker en omräkning av bemanningsbar tid automatiskt vid sjukfrånvaro, vabb och föräldraledighet?