Välkommen till ledningsinformationssystemet, LISA. Det är till för personal vid Mittuniversitetet och kan svara på många av de frågor som berör "Hur mycket?" eller "Hur många?".

Sidan uppdaterades 2022-04-04