Vid bokning av hyrbil ska du välja den högst rangordnade ramavtalade leverantören.

 Hållbar utveckling

Det statliga ramavtalet för fordonsförhyrning gäller under avtalsperioden gäller 210408 – 250407. Enligt ramavtalet ska nedanstående rangordning nyttjas:

1. Sixt rent a car 
Central stationen, Sundsvall, tel 060-150070, sundsvall@sixt.se
Midlanda Airport, Sundsvall tel 060-150070, sundsvall@sixt.se
Central stationen, Östersund tel 063-120112, ostersund@sixt.se
Åre Östersund Airport tel 063-120112, ostersund@sixt.se
Central bokning, tel 0771 - 89 00 00, reservations@sixt.se

Vid bokning anges 2309222. Vid bokning på flygplats anges 372843.
Det kan finnas tillgång till gratis parkering för din privata bil på ovanstående hyrställen.

2. Hertz Biluthyrning
Bergsgatan 118, Sundsvall tel 060-669080, sundsvall@hertz.se
Bultgatan 1, Sundsvall tel 060-180200, hertz.sundsvall@bilbolaget.nu
Midlanda Airport, Sundsvall tel 060-669080, sundsvall@hertz.se
Regementsgatan 23, Östersund tel 063-575030 hertz.ostersund@bilbolaget.com

Vid bokning anges CDP 558072 samt följande faktureringskonto (HCC):
Sundsvall   26443918  Östersund  26442087
Det finns tillgång till gratis parkering för din privata bil på ovanstående hyrställen.
Det finns även en självservicedesk på Bultgatan 1 i Sundsvall, kl 06-24

3. Europcar
Birsta, Sundsvall, tel 060-123310,  sundsvall@europcar.se
Hofvallsgränd 1 Östersund, tel 063-57 47 00, ostersund@europcar.se

Att tänkta på före och efter avresa
Ange alltid förares namn och personnummer. Är ni flera förare ska också de anges. Det är alltid föraren som ska köra bilen, annars gäller inte försäkring. I hyran ingår självriskreducering (CDR) och stöldskydd (TP) samt självriskelimiering.

Ange din referens (d.v.s. din avdellnings/institutions organisatoriska kod samt ditt namn, t.ex. 9320 Anders Andersson) så att fakturan kommer rätt.

Här finner du detaljer kring hämtning och lämning av bilar och nycklar för resor från universitetets campusorter.