Reglemente vid tjänsteresor och möten

Regler för tjänsteresor och möten berör bland annat ett klimatanpassat resande och val av digitala möten.

Sidan uppdaterades 2023-10-05