Reglemente vid tjänsteresor och möten

Regler för tjänsteresor och möten berör bland annat ett klimatanpassat resande och val av digitala möten.

De uppdaterade reglerna ska säkerställa att tjänsteresor och möten sker på sådant sätt att följande mål uppnås:

  • Följa statliga ramavtal: myndigheten följer statliga ramavtal samt de av myndigheten upphandlade avtalen
  • Ett kostnadseffektivt resande: tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt
  • Ett klimatanpassat resande: tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på klimatet minimeras
  • En säker arbetsmiljö resenärer ska ha en trygg och säker arbetsmiljö under tjänsteresan
  • Resande när det behövs: möjlighet att minska organisationens resande genom att tjänsteresor ersätts i så stor utsträckning som möjligt med möten via digital teknik. Kostnadsersättningen, traktamentet och lönetillägget beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och den faktiska bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar och slutar.

 

Beslut tjänsteresor

Regler för tjänsteresor och förläggning av möten

Ansvarsförbindelse resekort

Reseorder

Avtal tjänstekort