Under en tjänsteresa kan det hända att bagage kommer bort eller att flyg är försenat, vilket påverkar din tjänsteresa negativt. För detta har Mittuniversitetet möjlighet att få ersättning.

Flyg

Mittuniversitetet har tillgång till två olika former av tjänstereseförsäkringar, dels via Diners Tac vid bokning som är gjord hos resebyrån och dels via den statliga tjänstereseförsäkringen hos Kammarkollegiet.

Enligt Kammarkollegiets villkor ska i första hand andra försäkringar nyttjas.

Om inte full ersättning ges så skickas även en anmälan samt en kopia med beslutet från det andra försäkringsbolaget in till Kammarkollegiet. Gäller det personskada ska en anmälan skickas till båda bolaget, med uppgifter om vilket det andra försäkringsbolaget är.

För mer detaljerad information se Frågor och svar om säkerhet, försäkring och pandemi