PageType: FaqCategoryPage

Varför klimatkompenserar inte Mittuniversitetet?

Vilka klimatmål har Mittuniversitetet när det gäller tjänsteresor?

Förespråkas digitala möten före en tjänsteresa?