Det finns möjlighet att ansöka om ett reskort som kan användas som betalningsmedel för resa via tåg/buss inom Västernorrlands och Jämtlands län, sk campusresa.