Det finns möjlighet att ansöka om ett reskort som kan användas som betalningsmedel för resa via tåg/buss inom Västernorrlands och Jämtlands län, sk campusresa.

Detta kort ska enbart användas för dina tjänsteresor som du gör inom Västernorrlands och Jämtlands län med Länstrafikens bussar samt med Norrtåg och är ett komplement till de bokningar som även går att genomföra via universitetets resebyrå.

Resor från hemmet till arbetet och tvärtom innefattas inte i definitionen campusresor och bekostas inte av universitetet.  

För studenter gäller att om kurs på C‐ eller D‐nivå inte ges på samma ort som kurs på A‐ och B‐nivå får studenter kostnadsfri resa till annan campusort. Övriga resor för studenter bekostas av fakultet/institution.

Reskortet beställer du via formuläret längst ned på denna sida och du kan vanligtvis hämta ut det dagen efter beställning. I samband med att du hämtar ditt kort på ekonomiavdelningen får du skriva på en ansvarsförbindelse. 

Stickprovskontroller på genomförda resor kommer löpande att ske, varpå kostnaden eventuellt kommer att bokföras på respektive kostnadsställe om resereglementet inte följs.  

Med detta kort får du ingen information om trafikören genomför ändringar i tidtabeller, så vi uppmanar dig att du själv måste vara observant på att tidtabeller justeras med jämna mellanrum. Kortet ger dig ingen platsbiljett. 

Om du tappar bort ditt kort, så ber vi dig omgående kontakta e-faktura@miun.se. Uppge ditt namn och att kortet är förlorat. Du kan sedan kvittera ut ett nytt kort. 

Kostnaden för dina campusresor hanteras centralt och finansieras via den årliga overheadprocenten.

Det pris som visas på kvittot när du åker på reskortet är ordinarie pris. Detta regleras sedan med rabatt på fakturan. Kvittot behöver du inte spara.

Aktuella tidtabeller