FAQ

  • Om du reser utomlands och har en Smartphone så ladda ner appen "UD Resklar" och ta del av information som finns om det land du ska besöka. Alternativt ta del av information om landet på UD:s webbplats. Följ UD:s rekommendationer.

  • Information som på hemmaplan lagras i en lagringslösning med hög säkerhet kan utsättas för stora risker om du kopierar över den till en mobil enhet som du tar med dig på resan. Ta bara med dig den information du behöver på resan

  • Användning av dina enheter utanför den ordinarie kontorsmiljön ökar risken för att förlora dem eller att de ska utsättas för någon form av angrepp. Ta bara med de enheter som du verkligen behöver

  • Se till att du har tillgång till universitetets VPN-tjänst. Om du inte redan har det - se instruktioner på medarbetarsidorna som visar hur du får tillgång till tjänsten

  • Uppdatera programvaran på dina enheter

  • Se till att dina enheter är utrustade/konfigurerade med standardmässigt säkerhetsskydd (automatisk låsning, lösenord/PIN-kod, uppdaterat antivirusprogram etc.)

  • Uppdatera dig på aktuell information om landet som är föremål för din resa. Finns särskilda regler vad gäller att medföra krypterad information? Finns andra regler/restriktioner? Undersök med resebyrån och andra som besökt landet ifråga.

  • Håll ständig koll på dina enheter

  • Om du använder din laptop i offentliga miljöer – se upp med visual hacking. Använd sekretessfilter på din skärm!

  • Undvik att koppla upp dina enheter mot publika WiFi-nät. Du delar dessa nät med okända, en del med tveksamma syften. Vissa nät sätts upp specifikt för att stjäla uppgifter och sprida skadlig kod

  • Även anslutning till lösenordsskyddade nätverk, exempelvis på hotell, kan medföra stora risker. Var kritiskt inställd till frågor som ställs i samband med anslutning till nätverket. Finns tillgång till Eduroam utgör det ett bra alternativ. Universitetets VPN-tjänster ger krypterad kommunikation till dina resurser vid universitetet.

  • Avaktivera tjänster som du inte behöver under resan (det kan exempelvis handla om positionstjänster och bluetooth).

  • Om det delas ut gratis USB-minnen på mässan eller på andra ställen, använd inte dessa.

  • Använd din egen laddare och kabel (använd inte USB uttag). På vissa hotell kan laddare och kabel finnas utplacerade i rummen, ibland riggade för att plantera skadlig kod i de enheter som ansluts.
  • Kör en viruskoll på de enheter du haft med dig på resan

  • Om du haft USB-minnen med dig som använts under resan bör även dessa kontrolleras.

  • Var särskilt uppmärksam på eventuella phishing-försök som kan ha koppling till din utlandsvistelse
 • Som statligt anställd har du en tjänstereseförsäkring via Kammarkollegiet som gäller vid alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

  Denna försäkring innebär bl a:

  • Invaliditets- och dödsfallskapital
  • Avbrottsskydd vid allvarlig skada etc
  • Överfallsskydd
  • Sjuk,- tandvård och hemtransportskydd
  • Egendomsskydd
  • Resgodsförsening
  • Kris- och katastrofskydd
  • Rättskydd

  För mer information se Kammarkollegets sida om tjänsteförsäkring

  Inför utlandsresa kan HR-avdelningen på begäran ställa ut ett intyg/insurance certificate som visar att man omfattas av Kammarkollegets tjänstereseförsäkring. För utställande av intyget vänligen skicka mail till primula@miun.se och uppge namn, person nr och reseperiod.

  Tänk på att beställa Försäkringskassans EU-kort om du resor inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien. 

  Utöver ovanstående så finns även en försäkring via SEB Kort Bank AB. Denna försäkring träder i kraft när du har bokat din resa hos resebyråm i sin tur genomför faktureringen via SEB Kort Bank AB.

  Denna försäkring innebär bl a: 

  • Försening av allmänt färdmedel, mer än 4 timmar
  • Bagageförsening, mer än 4 timmar (dock ej vid hemresa)
  • Självriskeliminering på hem- och bilförsäkring
  • Olycksfallsskada
  • Avbeställningsskydd
  • Missat anslutningsflyg
  • Självriskeliminering hyrbilsförsäkring

  Kom ihåg:

  • Se till att du får intyg om försening eller förlorat bagage
  • Spara dina kvitton på inköp om bagaget kommit på avvägar

  För mer information om försäkringen via SEB Kort Bank AB se Diners Club sida om kompletterande reseförsäking 

 • Ja, när du bokar din resa via resebyrån betalas resan genom SEB Kort Bank AB, dvs en Dinersfaktura sänds till Mittuniversitetet. I detta sk resekonto ingår ett avbeställningsskydd som gäller under vissa förutsättningar, för mer information om detta kontakta Ekonomiavdelning. 

 • Som statligt anställd träder Kammarkollegiet tjänstereseförsäkring in, för mer information se Kammarkollegets sida om tjänstereseförsäkringen.

  Innan din resa måste du införskaffa ett intyg från Försäkringskassan. Detta intyg gäller för dig som reser till ett land inom EU, eller till annat konventionsland. Den som reser till ett icke konventionsland bör ha med sig ett personligt försäkringskort (Swedish State Business Travel Insurance Certificate). Syftet med korten är att resenären snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan se att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

 • Ja, den som reser till ett land inom EU, eller till annat konventionsland, bör ha med sig ett intyg från Försäkringskassan. Den som reser till ett icke konventionsland bör ha med sig ett personligt försäkringskort (Swedish State Business Travel Insurance Certificate). Syftet med kortet är att resenären snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan se att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

  För mer information om konventionsländer, se Skatteverket sida: Konventionernas syfte och utformning.

 • Ja. Enligt reglerna skall ersättning till en drabbad flyg/tågpassagerare tillfalla passageraren, även om ett företag eller en organisation har bekostat resan. Du som passagerare gör upp detta direkt med flyg/tågbolaget.

 • Anmäl direkt på plats till det flygbolag du åker med. Du omfattas även av vår tjänstereseförsäkring (se Kammarkollegets sida om tjänseförsäkring för mer information) och om resan är bokad via resebyrån har du även en reseförsäkring via resekontot Diners Tac (SEB Kort Bank AB).

  Kom ihåg:

  • Se till att du får intyg om försening eller förlorat bagage
  • Spara dina kvitton på inköp om bagaget kommit på avvägar

   

Sidan uppdaterades 2023-01-03