Frågor om säkerhet

Varför är det viktigt att boka via resebyrån?

En viktig aspekt är att Mittuniversitetet har ett arbetsgivaransvar under din tjänsteresa, detta innebär att vi vid en krissituation ska veta var du befinner dig så att rätt stöd kan sättas in.

 

Under rådande pandemi måste jag ha mer kontroll inför min kommande tjänsteresa. Hur gör jag?

Det är viktigt att du som anställd samlar så mycket information du kan, innan du tar beslutet att genomföra din tjänsteresa. Överväg möjligheten att använda digital teknik.

Du kan ladda ner en app som heter UDresklar som hjälper dig med de ev frågor du har.
Du får information via svenska ambassaden Swedenabroad. Utöver det svarar resebyrån på dina frågor.

Det är även viktigt att du håller dig informerad under din tjänsteresa om eventuella förändringar och följa samhällsutvecklingen. 

 

Vad gör jag om jag under min tjänsteresa blivit sjuk ?

Tjänstereseförsäkringen ersätter sjukvårdskostnader och sjukhusvistelse. För mer information se Kammarkollgetes sida om tjänsteförsäkring.

Hur gör jag om jag redan är ute på en tjänsteresa och måste resa hem?

I tjänstereseförsäkringen ingår ett hemreseskydd som ersätter merkostnader för omedelbar hemresa till Sverige under vissa förutsättningar. För mer information se Kammarkollegets sida om tjänsteförsäkring.

Vad gäller vid evakuering?

Om UD rekommenderar att alla svenskar ska lämna området du befinner dig i ersätter många tjänstereseförsäkringar merkostnader för evakuering till Sverige. Se Kammarkollegets sida för mer information om tjänstereseförsäkring.

Resesäkerhet för mobila enheter

Före resan

 • Information som på hemmaplan lagras i en lagringslösning med hög säkerhet kan utsättas för stora risker om du kopierar över den till en mobil enhet som du tar med dig på resan. Ta bara med dig den information du behöver på resan

 • Användning av dina enheter utanför den ordinarie kontorsmiljön ökar risken för att förlora dem eller att de ska utsättas för någon form av angrepp. Ta bara med de enheter som du verkligen behöver

 • Se till att du har tillgång till universitetets VPN-tjänst. Om du inte redan har det - se instruktioner på medarbetarsidorna som visar hur du får tillgång till tjänsten

 • Uppdatera programvaran på dina enheter

 • Se till att dina enheter är utrustade/konfigurerade med standardmässigt säkerhetsskydd (automatisk låsning, lösenord/PIN-kod, uppdaterat antivirusprogram etc.)

 • Uppdatera dig på aktuell information om landet som är föremål för din resa. Finns särskilda regler vad gäller att medföra krypterad information? Finns andra regler/restriktioner? Undersök med resebyrån, UD och andra som besökt landet ifråga.

Under resan

 • Håll ständig koll på dina enheter

 • Om du använder din laptop i offentliga miljöer – se upp med visual hacking. Använd sekretessfilter på din skärm!

 • Undvik att koppla upp dina enheter mot publika WiFi-nät. Du delar dessa nät med okända, en del med tveksamma syften. Vissa nät sätts upp specifikt för att stjäla uppgifter och sprida skadlig kod

 • Även anslutning till lösenordsskyddade nätverk, exempelvis på hotell, kan medföra stora risker. Var kritiskt inställd till frågor som ställs i samband med anslutning till nätverket. Finns tillgång till Eduroam utgör det ett bra alternativ. Universitetets VPN-tjänster ger krypterad kommunikation till dina resurser vid universitetet.

 • Avaktivera tjänster som du inte behöver under resan (det kan exempelvis handla om positionstjänster och bluetooth).

 • Om det delas ut gratis USB-minnen på mässan – undvik dessa och köp de du har behov av.

 • Använd din egen laddare. På vissa hotell kan laddare finnas utplacerade i rummen, ibland riggade för att plantera skadlig kod i de enheter som ansluts.

Efter resan

 • Kör en viruskoll på de enheter du haft med dig på resan

 • Om du haft USB-minnen med dig som använts under resan bör även dessa kontrolleras.

 • Var särskilt uppmärksam på eventuella phishing-försök som kan ha koppling till din utlandsvistelse

Frågor om försäkringar

Är jag försäkrad under min tjänsteresa?

Som statligt anställd har du en tjänstereseförsäkring via Kammarkollegiet som gäller vid alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

Denna försäkring innebär bl a:

 • Invaliditets- och dödsfallskapital
 • Avbrottsskydd vid allvarlig skada etc
 • Överfallsskydd
 • Sjuk,- tandvård och hemtransportskydd
 • Egendomsskydd
 • Resgodsförsening
 • Kris- och katastrofskydd
 • Rättskydd

För mer information se Kammarkollegets sida om tjänsteförsäkring.

Utöver ovanstående så finns även en försäkring via SEB Kort Bank AB. Denna försäkring träder i kraft när du har bokat din resa hos resebyråm i sin tur genomför faktureringen via SEB Kort Bank AB.

Denna försäkring innebär bl a: 

 • Försening av allmänt färdmedel, mer än 4 timmar
 • Bagageförsening, mer än 4 timmar (dock ej vid hemresa)
 • Självriskeliminering på hem- och bilförsäkring
 • Olycksfallsskada
 • Avbeställningsskydd
 • Missat anslutningsflyg
 • Självriskeliminering hyrbilsförsäkring

Kom ihåg:

 • Se till att du får intyg om försening eller förlorat bagage
 • Spara dina kvitton på inköp om bagaget kommit på avvägar

För mer information om försäkringen via SEB Kort Bank AB se Diners Club sida om kompletterande reseförsäking 

Finns avbeställningsskydd?

Ja, när du bokar din resa via resebyrån betalas resan genom SEB Kort Bank AB, dvs en Dinersfaktura sänds till Mittuniversitetet. I detta sk resekonto ingår ett avbeställningsskydd som gäller under vissa förutsättningar, för mer information om detta kontakta Ekonomiavdelning. 

Vad händer om jag blir sjuk under min tjänsteresa?

Som statligt anställd träder Kammarkollegiet tjänstereseförsäkring in, för mer information se Kammarkollegets sida om tjänstereseförsäkringen.

Innan din resa måste du införskaffa ett intyg från Försäkringskassan. Detta intyg gäller för dig som reser till ett land inom EU, eller till annat konventionsland. Den som reser till ett icke konventionsland bör ha med sig ett personligt försäkringskort (Swedish State Business Travel Insurance Certificate). Syftet med korten är att resenären snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan se att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

Behöver jag ett intyg för att resa till ett land inom EU?

Ja, den som reser till ett land inom EU, eller till annat konventionsland, bör ha med sig ett intyg från Försäkringskassan. Den som reser till ett icke konventionsland bör ha med sig ett personligt försäkringskort (Swedish State Business Travel Insurance Certificate). Syftet med kortet är att resenären snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan se att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

För mer information om konventionsländer, se Skatteverket sida: Konventionernas syfte och utformning.

Får jag behålla ersättningen man får vid flyg- eller tågförseningarna?

Ja. Enligt reglerna skall ersättning till en drabbad flyg/tågpassagerare tillfalla passageraren, även om ett företag eller en organisation har bekostat resan. Du som passagerare gör upp detta direkt med flyg/tågbolaget.

Vad gör jag om bagaget är borta?

Anmäl direkt på plats till det flygbolag du åker med. Du omfattas även av vår tjänstereseförsäkring (se Kammarkollegets sida om tjänseförsäkring för mer information) och om resan är bokad via resebyrån har du även en reseförsäkring via resekontot Diners Tac (SEB Kort Bank AB).

Kom ihåg:

 • Se till att du får intyg om försening eller förlorat bagage
 • Spara dina kvitton på inköp om bagaget kommit på avvägar