Beställ personliga visitkort både på svenska och engelska.

Visitkorten är alltid dubbelsidiga och består av en sida med namn- och kontaktuppgifter på svenska och en på engelska.

Ett korrektur för godkännande skickas från vaktmästeriet i Östersund innan tryck.

Fakturering kommer att göras till respektive institution/avdelning. Du måste ha ett godkännande från din prefekt/chef innan beställning av visitkort görs. 

 

Beställ visitkort

Personuppgifter:

Ort:

Visitkort

Antal visitkort:
Besöksadress:

Kontering: