eduSign

Med eduSign genomför du elektronisk signering och validering av pdf- och xml-dokument.

Sunet (Swedish University Computer Network) har tagit fram tjänsten eduSign för elektronisk signering av pdf- och XML-dokument. Den är fri för oss på Mittuniversitetet att använda. I dagsläget kan tjänsten eduSign användas för digitala dokument som även lagras digitalt. Men den ska inte användas för dokument som hanteras och lagras i fysisk form.

EduSign följer DIGGs ramverk för digitala signaturer för statliga myndigheter som har säkerställts att signeringen är juridiskt bindande.

Digital signering 

Instruktioner för att skriva under ett dokument

Tjänsten eduSign nås på https://edusign.sunet.se och kan användas för att ladda upp och skriva under PDF dokument eller XML dokument. Detta sker enkelt genom att utföra följande steg:

 1. Gå till eduSign 
 2. Ladda upp dokument som skall skriva under 
 3. Godkänn att skriva under 
 4. Legitimera dig med lämpligt SWAMID elektroniskt ID 
 5. Ladda hem underskrivet dokument 

Att skriva under med flera underskrifter

Flera personer kan skriva under samma dokument. Detta sker genom att det dokument som skrivits under av en person sedan laddas upp och skrivs under igen av nästa person tills alla personer skrivit under osv.

Verifiering

Validering av elektroniska underskrifter

De dokument som skrivs under kan valideras i särskild valideringstjänst som finns tillgänglig här: https://validator.edusign.sunet.se

 1. Läs guiden för verifiering.
 2. Gå till eduSign sida för validering
 3. Ladda upp dokument och verifiera

För närvarande kan dessa signaturer inte utan vissa åtgärder valideras i standard PDF läsare från Adobe. Detta beror på att Adobes PDF-läsare inte listat vår certifikatutfärdare som en betrodd utfärdare.

Detta kan manuellt åtgärdas genom följande steg:

 1. Öppna signaturpanelen 
 2. Expandera signaturen samt även raden "Signature Details" 
 3. Klicka på "Certificate Details" 
 4. Markera det översta certifikatet i vänstra kolumnen 
 5. Klicka på fliken "Trust" i högra kolumnen 
 6. Klicka på "Add to Trusted Certificates" och bekräfta

Hädanefter kan samtliga PDF dokument som undertecknats med denna tjänst även valideras av din PDF läsare direkt.

Kontakt

Helena Wallskog

Avdelningschef|Head of Department

010-142 89 76