PageType: FaqCategoryPage

Hur byter jag SIM-kort?

Hur ringer jag via Teams?

Hur hänvisar jag min telefon; ställer in min närvarostatus?

Vilket nummer visas för mottagaren av ett samtal när jag ringer upp? Kan jag ändra det?

Vilken kod ska jag ange för att lyssna av min röstbrevlåda i Trio User?

Vilken datavolym ingår i abonnemangen?

Var kan jag se hur mycket datavolym jag har förbrukat?

Vad krävs för att kunna lägga in Teamsmöten i Outlook på Mac?

Vad är Trio?

Kan jag chatta med någon externt som har Skype?

Kommer jag att kunna ansluta till Skype-möten som mina externa kontakter arrangerar?

Kommer de fasta bordstelefonerna (SNOM) och konferenstelefonerna (SNOM) att fungera efter leverantörsbytet?

Vad är A5?

Vad är Teams Only?

Jag har ingen tjänstemobil men har ändå fått ett SIM-kort?

Är det möjligt att använda eSIM i nya telefonin med Tele2?

Får jag använda jobbets SIM-kort i min privata telefon?

Får jag använda min privata mobiltelefon istället för universitetets standardmodell?