PageType: FaqCategoryPage

Hur flyttar jag Authenticatorappen till en annan mobil?

Vad är MFA och varför behövs det?

När behöver MFA användas?

Måste 6-siffrig kod matas in? Ibland kommer det flera koder.

Inloggning för e-post i mobilen fungerar inte efter MFA-aktivering