Mac

Här finner du information och guider för att kunna använda Mac effektivt i vår IT-miljö.

Program installerade på din mac

Jamf Pro

Jamf Pro kan hantera support, uppdateringar och programinstallationer för din Mac. Här beskriver vi vad det är och hur det påverkar din Mac.

Self Service för Mac

Self Service är ett program som finns installerat på de Macar som hanteras av IT-avdelningen.

Vanliga frågor och svar om Mac

Hur ansluter jag till server?

 

 1. Gå till Skrivbordet
 2. Klicka på och välj Anslut till server 3. Skriv in sökvägen i fältet Serveradress: smb://personal.mh.se/mappar och klicka på Anslut 4. Gå vidare till din avdelning 5. Nu har du anslutit till gemensamma mappar.

  Tipps!
  Spara anslutning som Favoritservrar. Klicka på tecknet
Hur byter jag mitt lösenord?

För dig som loggar in med ditt personalid på domänen Personal

 1. Klicka på Äpplet längst upp till vänster. 2. Välj Systeminställningar
 3. Klicka på Användare och grupper 4. Markera din användare och fliken Lösenord
 5. Klicka på Ändra lösenord 6. Fyll i
  Gammalt lösenord:
  Nytt lösenord:
  Bekräfta: 7. Klart.

 

Vilken IP-adress har min Mac?

 

 • Klicka på Äpplet längst upp i vänstra hörnet och välj Systeminställningar. • Öppna Nätverk
  Markera Ethernet (om datorn är ansluten med kabel)
  I detta exempel är ip-adressen 10.45.7.99

Är min Mac ansluten till domän?

 • Klicka på Äpplet längst upp i vänstra hörnet och välj Systeminställningar.