Läs mer om eduroam, trådlösa nät och hur du kommer åt våra tjänster när du inte är på Mittuniversitetet.

Nätverk

Fast nätverk

I de flesta tjänsterum finns väggfasta nätverksuttag som du kan använda för att ansluta din Miunsägda dator. När du är ansluten till det fasta nätet så har du tillgång till universitetets datorsystem och internet.

Beställning av nätuttag

Uppge:

Byggnad och fullständigt rumsnummer.
Fullständig beteckning på uttaget som ska aktiveras.
Vem som är användare.

Fjärranslutning/RemoteApp Windows

De flesta programvaror som har använts på ts.miun.se finns nu publicerade som RemoteApp och tillgängliga via RDWeb Access.

RD Gateway

Remote Desktop Gatewqay (tidigare Terminal Services Gateway) används för att ansluta till RDP-resurser som finns på internt nät.

 • Windows Använd inbyggda RDP-klienten (mstsc.exe)
  • Klicka på Show options
  • Som måldator på fliken General ska det stå den dator som ska anslutas till (tex kontorsdators namn)
  • Via fliken Advanced -> Connect from anywhere finns inmatningsfält för RD Gateway server som är tsg.miun.se

 

RemoteApp

Publicering av programvaror som till exempel Nilex som körs via terminalserverlösningar. Användare ser endast de programvaror som är publicerade till behörighetsgrupper som han/hon ingår i.

Kontakta helpdesk om någon programvara saknas eller hjälp behövs.

Fjärranslutning/RemoteApp Mac

Hur man ansluter till Miuns fjärrskrivbord från Mac

Genom att använda Microsoft Remote Desktop kan du komma åt fjärrapplikationer som finns på MIUN.

 1. Starta Microsoft Remote Desktop. Om den saknas installerar du den från Self Service.
 2. I Microsoft Remote Desktop klicka på Add Workspace
 3. I adressfältet, kopiera och klistra in denna URL https://remoteapp.miun.se/RDWeb/Feed/webfeed.aspx och klicka på Lägg till/Add.

 4. Fyll i ditt användarnamn (6 bokstäver)och ditt lösenord och klicka på Fortsätt
 5. Du kommer nu att se de program som är tillgängliga för dig. Starta ett program genom att dubbelklicka på det.
 6. Fyll i dina inloggninsuppgifter igen och klicka på Fortsätt.
 7. Din fjärrsession startar.

WiFi (Eduroam)

Anslut till eduroam Windows 10

Den här guiden visar hur du ansluter till det trådlösa nätverket eduroam på en dator med Windows 10 som operativsystem. (Denna konfiguration behöver du bara göra en gång).

 1. Klicka på ikonen för trådlöst nätverk i nedre högra hörnet, välj eduroam.

 2. Om du vill spara ansluten för framtida användning, bocka i ”Anslut automatiskt”. Klicka sedan på Anslut.
 3. Fyll i information enligt följande
  Användarnamn:
  personal använder sin e-postadress fornamn.efternamn@miun.se
  Student använder sin e-postadress användarid@student.miun.se
  Lösenord: Personal använder sitt personallösenord. Studenter använder sitt lösenord till studentwebben.
  Klicka på OK

  OBS! Bocka INTE i ” Använd mitt Windows-användarkonto”
 4. I säkerhetsvarningen som eventuellt kommer upp klicka på Anslut.
 5. Din dator ansluter nu till eduroamAnsluta till eduroam Mac OS X

Gör så här:

 1. Klick på symbolen för Wi-Fi 2. Markera eduroam 3. I inloggningsfönstret som kommer upp anger du dina inloggningsuppgifter.

  För personal
  Användarnamn din E-postadress fornam.efternamn@miun.se
  Lösenord Lösenordet som du loggar in med på personal

  För student
  Användarnamn din student E-postadress
  Lösenord Lösenordet som du loggar in med på Studentportalen


 4. Klicka på Anslut 5. För att installera certifikatet som krävs för anslutningen, klicka på ”Fortsätt”. 6. I nästa inloggningsruta anger du uppgifterna till ditt lokala administratörskonto på datorn. Klicka på Uppdatera inställningar.

 7. Datorn ansluter nu till eduroam.

Ansluta till eduroam på Android

Instruktionerna beskriver hur du konfigurerar eduroam i en mobiltelefon med Android version 2.3.5. Utseendet i mobiltelefoner och surfplattor med Android skiljer mellan olika telefon-, plattmodeller och versioner, grunden är dock densamma.

Öppna "Inställningar" (Settings)
Öppna "Trådlöst och nätverk" (Wireless & networks)

 


Öppna "Wi-Fi-inställningar" (Wi-Fi settings)

 


Aktivera "Wi-Fi" om det redan inte är igång, sätt kryss i rutan efter "Wi-Fi".
Klicka på "eduroam" eller "Lägg till Wi-Fi-nätverk" (Add Wi-Fi network) om du inte ser eduroam i listan

 


Ställ in PEAP under EAP-Metod
Ställ in MSCHAPV2 under Fas 2-autentisering
Låt CA-certifikat och Användarcertifikat vara Ospecificerad (för Huawei saknas detta val)

 


Skriv in din epost-adress under Identitet
Låt Anonym identitet vara tom
Skriv in ditt lösenord för epost-adressen under Lösenord och klicka på Anslut

 

 

Ansluta till eduroam på iPhone och iPad

Så här gör du:

1. Gå till inställningar.
2. Välj Wi-Fi, aktivera om det inte redan är aktivt.
3. Välj eduroam.4. Fyll i din e-postadress fornamn.efternamn@miun.se och ditt personallösenord

5. Klicka på Anslut.
6. Klicka på Godkänn.

Ansluta till eduroam på Samsung Galaxy A40

 1. Öppna ”Inställningar” (Settings)
 2. Öppna ”Anslutning” (Connection)
 3.   Öppna ”Wi-Fi”
 4. Aktivera ”Wi-Fi” om det inte redan är igång
 5. Klicka på ”eduroam” eller ”Lägg till nätverk” (Add network) om du inte ser eduroam i listan
 6. Ställ in PEAP under EAP-metod
 7. Skriv in din e-post adress under ”Identitet”
 8. Skriv in ditt lösenord för e-post adressen under ”Lösenord”
 9. Ställ in ”Verifiera inte” under CA-certifikat
 10. Klicka på ”Avancerat”
 11. Ställ in MSCHAPV2 under ”Fas 2-autentisering”
 12. Klicka på ”Spara” och därefter ”Anslut”

Eduroam

eduroam är en världsomspännande nättjänst som utvecklats för den internationella forsknings- och utbildningsvärlden. Det ger studenter, forskare och övrig personal tillgång till Internet både i MIUN:s lokaler, samt vid andra universitet och högskolor som också är medlemmar. Idén bakom eduroam är att lärosäten enats runt principen - era användare får använda vårt nät när de är hos oss, om våra användare får använda ert nät när de är hos er. Sunet har även skrivit avtal med operatören TheCloud, vilka därmed i sitt nät tillhandahåller eduroam vid flygplatser, järnvägsstationer mm. För mer info se Sunets information samt eduroams "täckningskarta".

För att ansluta till eduroam behöver du e-postadress (användarkonto) hos MIUN, eller någon annan ansluten organisation, samt en dator eller mobil enhet med stöd för trådlöst nätverk. "eduroam Installer" fixar automatiskt de inställningar som krävs på en dator med Microsoft Windows.

OBS! Användarnamn =  ordinarie e-postadress 
Miun-Student [användar-id]@student.miun.se 
Miun-Personal fornamn.efternamn@miun.se
Alternativ e-postadress från annat lärosäte inom eduroam. 

För ytterligare information om eduroam och för att se andra eduroam-anslutna lärosäten, hänvisas till eduroams svenska webbplats eller internationella webbplats

Generella inställningar

SSID (nätverksnamn) eduroam 
Nätverksautentisering WPA2-Enterprise  (WPA2-Företag)
Datakryptering AES 
EAP-typ PEAP 
Autentisering MSCHAPv2 
TCP/IP-inställningar DHCP 

Kontakta Helpdesk vid ytterligare frågor.

Installera Eduroam på Windows

Med eduroaminstaller installerar du snabbt och enkelt det trådlösa nätet eduroam i din dator. (gäller alla versioner av Windows)

 

Så här gör du:

 1. Ladda ner programmet eduroaminstaller
  Använder du Firefox så ser det ut så här

  blobid32.png

 2. Välj Save File. Kör sedan programmet därifrån du sparat det.
  Använder du Internet Explorer ser det ut såhär. Välj Kör om du vill installera direkt utan att spara först.

  blobid33.png

 3. Öppna filen eduroaminstaller.exe
  Här väljer du Kör

  blobid34.png

 4. Välj Start

  blobid35.png

 5. Välj sedan Close

  blobid36.png


Ta bort eduroam på Mac

 1. Tag fram listan på tillgängliga trådlösa nätverk. Klicka på Stäng av Wi-Fi.
 2. Välj Öppna Nätverksinställningar. 3. Klicka på Avancerat.. 4. Markera eduroam och klicka på minus tecknet.

 5. Avsluta med OK. och Utför i fönstret för Nätverk

 

Wi-Fi för externa användare

Vid Mittuniversitetets campus finns möjlighet för externa besökare att ansluta till Wi-Fi.

För användning krävs en användaridentitet för ’Extern’, samt att datorn är försedd med trådlös adapter/nätverkskort. För användaridentitet - kontakta Helpdesk.

Med datorn ansluten till nätet Extern, starta webbläsaren som då automatiskt omdirigeras till inloggningen.

Standard: 802.11b/g och 802.11n
SSID/Nätnamn: Extern
Kryptering: Ingen kryptering används (Förutom HTTPS vid inlogg.)
IP-adresser: Datorn skall vara inställd för att automatiskt erhålla adresser mm från nätet. (DHCP)
Proxy: Se till att datorn inte är konfigurerad för Proxy. (Explorer – Verktyg, Internet-alternativ, Anslutningar, LAN-inställningar.)
Inloggning: Användar-id och lösenord anges via webbläsare. (Automatisk omdirigering till inloggningssidan.)

MittNet:s regler gäller allt användande av Mittuniversitetets datornät oavsett tid, plats och dator. 

VPN

Allmänt

Så länge som du har internetanslutning ger VPN dig möjlighet att ansluta till Miuns nätverk när du befinner dig utanför universitetet.Det gör att du kommer åt många av de Miun-system som vanligtvis inte går att komma åt utifrån till exempel Agresso.

VPN för mac

För att kunna koppla upp mot Miuns nätverk via VPN behöver din Mac först och främst ha internetanslutning. Det finns därefter två olika sätt att koppla upp sig. Den klassiska VPN-uppkopplingen via en server, eller via vår nya FortiClient VPN som som går direkt via vår brandvägg till Mittuniversitetets nätverk.

Här nedan kommer instruktioner för båda sätten:

FortiClient VPN

Om du har FortiClient installerad syns den uppe vid klockan.

 

Klicka på ikonen för FortiClient och välj Connect to MIUN.

Ange ditt sexställiga användarnamn hos Miun och samma lösenord som du använder för att logga in på datorn och tryck Enter eller klicka på Connect.

Om allt fungerar som det ska blir du ansluten via FortiClient VPN.

 

 

Klassisk VPN via server

För att kunna starta VPN Miun behöver din dator vara ansluten till vårt nya administrationssytem.
För mer information se guiden för Self Service.
Saknar du den kontakta Helpdesk via Serviceportalen så får du hjälp.

 1. Öppna Nätverk från Systeminställningar

 2. Markera Miun VPN. Klicka på Anslut/Connect
  Ange din E-post adress och ditt lösen.

  Det går även att spara sitt Användarnamn/Account namne. Fyll i det i och välj Utför/Apply. 3. Status ska nu vara Ansluten/Connected

 

                                                                                                                                                                              

VPN för windows

För att kunna koppla upp mot Miuns nätverk via VPN behöver din dator först och främst ha internetanslutning. Det finns därefter två olika sätt att koppla upp sig. Den klassiska VPN-uppkopplingen via en server, eller via vår nya FortiClient VPN som som går direkt via vår brandvägg till Mittuniversitetets nätverk.

Här nedan kommer instruktioner för båda sätten:

 

Klassisk VPN via server

Inställningarna för MIUN VPN finns färdigt på alla universitetets installerade datorer. Har din dator installerats om av någon annan än IT-avdelningen eller av annan anledning saknar MIUN VPN, vänligen ta kontakt med Helpdesk.

Du kan ansluta klassisk VPN på två sätt, antingen i samband med att du loggar in på datorn, eller när du redan är inloggad på datorn. Här nedan beskriver vi de två olika sätten.

 

1.     Ansluta klassisk VPN i samband med inloggning på datorn.

 • Starta datorn och anslut den mot Internet. Det är den högra rödmarkerade knappen på bilden nedan. Den kan ha annat utseende om du ansluter till trådlöst nätverk.

 • När datorn ansluten till internet, klicka på den vänstra rödmarkerade knappen på bilden ovan för att koppla upp VPN.
 • Skriv dina vanliga inloggningsuppgifter (användarnamn + lösenord) och anslut.

 • När datorn är ansluten via VPN, kan du logga in på vanligt vis på datorn.

 

2. Ansluta klassisk VPN när du redan är inloggad på datorn

 • Är du redan inloggad på datorn så klicka på de rödmarkerade knapparna enligt bilden nedan. Du hittar dessa i systemfältet nere vid klockan. Den första knappen kan se ut som en solfjäder om du är ansluten till trådlöst nätverk.

 • Skriv dina vanliga inloggningsuppgifter (användarnamn + lösenord) och anslut.

 

FortiClient VPN

Du kan ansluta VPN via FortiClient på två sätt, antingen i samband med att du loggar in på datorn, eller när du redan är inloggad på datorn. Här nedan beskriver vi de två olika sätten.

1.     Ansluta FortiClient VPN i samband med inloggning på datorn. Detta kräver att datorn redan har internetanslutning antingen via nätverkssladd eller WiFi. Se bild vid instruktion för klassisk VPN var du ansluter till internet redan på inloggningsskärmen.

 

 • På din inloggningsskärm, välj Sign-in options.

Där kan du välja om du vill logga in med eller utan VPN.

 • Klicka på FortiClient-loggan och skriv sedan ditt användarnamn och lösenord precis som när du loggar in på vanligt vis, tryck Enter så kopplar datorn först upp VPN och loggar därefter in dig på vanligt vis.

 

2.     Ansluta FortiClient VPN när du redan är inloggad på datorn

 • Om du har FortiClient installerad syns den nere vid klockan.

 • Klicka på ikonen för FortiClient och välj Connect to MIUN

 

 • Ange samma användarnamn och lösenord som du använder för att logga in på datorn och tryck Enter eller klicka på Connect.

 

 • Om allt fungerar som det ska blir du ansluten via FortiClient VPN.

Kontakt

Helpdesk

+46 (0)(0)10--1428000