E-mötesverktyget Zoom kan användas för undervisning på distans i realtid tex föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbeten och för nätbaserade möten.

Vilken utrustning behöver jag för att kunna använda Zoom?

En dator (tänk på att ansluta dig via nätverkskabel så långt det är möjligt. Om det inte är möjligt stänger du av kameran eller ringer in till mötet via telefon) , surfplatta eller smartphone med stabil internetuppkoppling, headset och webbkamera. Saknar du  headset eller webbkamera kan du hämta ut sådana hos vaktmästeriet eller beställa via Serviceportalen. I Serviceportalen under Registrera ny beställning väljer du Beställningswebben och därefter Dator- och telefonitillbehör. I listan som visas väljer du sedan vilket tillbehör du vill beställa.

Måste jag installera något för att kunna använda Zoom?

Första gången du klickar på en Zoomlänk eller loggar in på https://miun-se.zoom.us så kommer ett nedladdningsprogram för Zoom-klienten starta automatiskt. Följ nedladdningsinstruktionerna.

Var hittar jag Zoom?

  • Alternativ 1: Logga in och lägg till Zoom som ett verktyg i toppmenyn.
  • Alternativ 2: Gå till https://sunet.zoom.us

Hur loggar jag in?

Du använder ditt vanliga personalinlogg. Går du in via Zoom-appen eller webbapplikationen kan du behöva logga in via SSO-inloggning. Skriv då in https://miun-se.zoom.us så kommer du till Miun-inloggningen.

blobid0.png

blobid1.png

Hur loggar jag in i Zoom-appen?

Ladda ner appen ZOOM Cloud Meetings från App Store/Play Butiken. Klicka på Sign in och välj SSO-inloggning. När company domain efterfrågas, skriv miun-se.zoom.us. Du kommer då till den vanliga miun-inloggningsrutan, logga in där så kan du börja använda appen.

 

Hur gör jag när jag inte kan logga in utan får meddelande att jag ska kontakta helpdesk?

Du har antagligen redan skapat ett konto på zoom.us med din mailadress vid Mittuniversitetet.

  • Gå till zoom.us och välj Sign in.
  • Skriv in din mailadress och ditt lösenord.
  • Om du inte kommer ihåg ditt lösenord väljer du Forgot password.

När du är inloggad på ditt konto ska du gå till Account Profil i den vänstra menyn och sedan välja att avsluta ditt konto. Därefter kan du logga in via Miuns instans.

Hur byter jag från Sunets instans till Mittuniversitetets instans?

Börja med att kontrollera att du är utloggad från ditt konto via Sunets instans. Kom ihåg att även kontrollera att du är utloggad från klienten.
 
Gå till Mittuniversitetets instans via webbläsaren och välj "Sign in to a new account". Där anger du din miun-inloggning.
 
Följ anvisningarna på de dialogrutor som dyker upp och kom ihåg att bekräfta flytten via det e-postmeddelande som skickas från Zoom.  
 
Ditt eller dina mötesider kommer att vara detsamma i båda instanserna men du behöver byta ut länkarna till rummet om du redan delat med dig av dessa till studenter eller medarbetare.
 

Finns Zoom på svenska?

Nej, gränssnittet finns bara på engelska.

Vilka inställningar behöver jag göra själv i Zoom?

Du behöver ändra landskoden för telefondeltagare så att de får ett svenskt telefonnummer att gå in via. Detta gör du under Meeting Settings, och sedan fliken Telephone högst upp på sidan. Under Global Dial-in Countries/Regions står det United States med en liten penna bredvid. Klicka på pennan, ta bort United States ur högra kolumnen och välj Sweden i vänstra kolumnen. Klicka på Save. Telefonnumret syns alltid i de mötesinbjudningar du skickar ut.

Det är förstås också trevligt om du lägger in en bild på dig själv, som kommer synas i bild när din kamera är avstängd. När du går in i Zoom, klicka på den gråa gubben i övre högra hörnet för att komma in på din profil. Översta alternativet är att ladda upp en bild.

I samma ruta lägger du också till vilket universitet du jobbar på.

 

Hur får jag igång min kamera?

Om mötesansvarige valt att starta mötet med automatisk video kommer din kamera starta av sig själv när du kommer in i rummet. Annars kan du starta kameran i nedre vänstra hörnet av mötesrummet genom att klicka på Start Video. Väljer datorn fel kamera? Klicka på pilen bredvid kamerasymbolen för att välja en annan kamera.

Hur får jag igång mitt ljud?

När du går in i rummet, välj Join with Computer Audio. Här kan du också välja att testa din ljudkvalité.


Valde datorn fel mikrofon? I nedre vänstra hörnet av mötesrummet, klicka på pilen bredvid mikrofonsymbolen för att välja en annan mikrofon.

Säkerhet i Zoom

”Säkra” möten i Zoom

I Zoom finns ett antal funktioner som du kan använda för att höja säkerheten i dina möten. Exempelvis kan du som skapar ett zoom-möte välja att skapa ett lösenord som dina deltagare måste ange i samband med att de ansluter till mötet. Du som mötesledare kan också välja att ”låsa” mötet-då är det endast möjlig för personer som bjudits in till mötet att delta.

Var uppmärksam som mötesledare på vilka som ansluter till mötet och säkerställ att icke inbjudna gäster hanteras (slängs ut).

Det finns också en funktion som möjliggör att endast personer med ett miun-konto kan ansluta till dina möten. Om du undervisar via Zoom rekommenderar vi dig att aktivera denna funktion då det gör att funktionen ”Breakout Rooms” fungerar bättre.

Så här gör du för att slå på och av denna funktion:

  • Gå till https://miun-se.zoom.us/ alternativt välj Zoom under dina verktyg
  • Logga in med ditt miun-konto
  • Välj Settings i vänsternavigationen
  • Gå till Only authenticated users can join meetings & välj önskad inställning beroende på dina behov.

 

Personal Meeting ID

INFRA-avdelningen avråder från att bjuda in till möten eller föreläsningar med hjälp av Personal Meeting ID. Anledningen till det är att Personal Meeting ID alltid har samma länk om du inte aktivt ändrar den, vilket innebär att en person som fått länken vid ett tidigare tillfälle kan ansluta till ett annat möte senare. 
Du kan undvika detta genom att sätta ett lösenord som du byter ut frekvent eller genom att ändra de tio siffrorna i ditt ”personal meeting ID” i din profil eller i Zoom-klienten, men rekommendationen är att du inte använder det utan genererar ett nytt mötes-id när bjuder in till möten och föreläsningar eftersom det är säkrast.

 

Uppdatera Zoom-klienten

Det är viktigt att du alltid har den senaste versionen av Zoom-klienten så att du har alla säkerhetsuppdateringar som släppts. Ta som vana att regelbundet kontrollera om det finns en uppdatering. För närvarande är det dessa versioner som gäller:

Windows:
Version 4.6.9 (19253.0401)

MacOS:
Version 4.6.9 (19273.0402)

Linux:
Version 3.5.374815.0324

 

Hur skapar jag en lektion/möte i Zoom?

Gå till Zoom (https://miun-se.zoom.us/) och klicka på Sign In. Klicka på Schedule a new meeting. Här följer ett antal val du behöver göra.

Kan vi skapa ett gemensamt Zoom-rum för kursen som alla lärare har tillgång till som host?

Nej, Zoom påminner om Skype på så sätt att varje mötesrum är personligt.

Kan jag döpa om mitt personliga mötesrum till något som är lättare att komma ihåg?

Du kan döpa om ditt mötesrum, men du kan bara använda siffror i namnet, inte bokstäver. För att döpa om rummet, gå till Zoom, klicka på Sign in, gå till fliken Personal Meeting Room, klicka på Edit this Meeting i nedre högra hörnet. Högst upp kan du nu byta ditt Personal Meeting ID. Det ska vara 9-10 siffror.

Hur bjuder jag in mina studenter till mötet/lektionen?

När du schemalägger mötet i Zoom så kommer du efter att du klickat på Save få upp Manage my meeting. Studenterna behöver länken till ditt Zoommöte. Den delar du lämpligen ut via Moodle eller lägger in i schemat.

Hur informerar jag mina studenter om Zoom?

Det finns sida om Zoom för studenter på studentportalen, där de hittar information: miun.se/student/zoom 

Kommer studenterna/deltagarna in i mötet innan jag loggat in mig?

Det styr du själv. Standardinställningen är att de inte gör det, men när du schemalägger lektionen/mötet så kan du under Meeting Options klicka i Enable join before host, om du vill att de ska kunna komma in i rummet före dig.

Startas studenternas/deltagarnas ljud och bild automatiskt när de kommer in i mötet?

Det styr du själv. Standardinställningen är att ljudet är påslaget och bilden är avslagen när deltagarna loggar in. När du schemalägger lektionen/mötet så kan du under Video välja om bilden ska starta automatiskt, både för Host och Participants och under Meeting Options kan du klicka i Mute participants on arrival om du inte vill att deltagarna ska höras automatiskt.

Om studenter/deltagare lämnar sitt ljud på, kan jag stänga av det?

Ja, klicka på Manage Participants i mötesmenyn. Du får då upp en lista på alla deltagare och när du för muspekaren över ett namn kommer en Mute-knapp att dyka upp. Alla längst ned på i Manage Participantsfönstret har du också en Mute All-knapp om du vill stänga av allas ljud, likaså en Unmute All-knapp, när du vill att de ska kunna prata igen. Under knappen More kan du också välja huruvida studenterna/deltagarna har möjlighet att själva starta sitt eget ljud själva genom att klicka på Allow participants to unmute themselves.

Hur bjuder jag in mina kollegor till mötet?

När du schemalägger mötet i Zoom så kommer du efter att du klickat på Save få upp Manage my meeting. Där hittar du knappar för att dela din inbjudan via Google Calender, Outlook eller Yahoo Calender. Klicka på Outlook och välj Öppna med Outlook. Nu skapas en kalenderhändelse i din Outlook till vilken du kan bjuda in deltagare. Du kan också välja att kopiera mötesinbjudan och skicka den i ett mail.

Hur många deltagare kan jag ha i mitt Zoom-möte?

Begränsningen för ett ordinarie Zoom-rum är 300 personer för vår instans miun-se.zoom.us.

Kan det vara mer än en host i ett Zoom-möte?

Ja, du kan i mötet ge någon annan deltagare co host-rättigheter tillsammans med dig. När du är inne i Zoommötet, klicka på Manage Participants. För sedan muspekaren över den person du vill göra till co-host klicka på More och sedan Make co-host. Ni har nu samma rättigheter att t.ex. spela in.

 

Kan jag ha flera möten igång samtidigt?

Nej, du kan bara ha ett möte i taget igång. Studenterna blir utslängda från det möte du skapat om du öppnar ett annat möte.

Hur deltar jag/kommer jag in i ett möte jag blivit inbjuden till?

Om du har fått en länk skickad till dig via mailen eller i din Outlookkalender klickar du bara på länken. Om du inte har fått någon länk behöver du veta mötets ID-nummer, vilket arrangören av mötet i så fall måste meddela dig. Gå till Zoom, klicka på Join och skriv in mötets ID-nummer.

Vilka pedagogiska möjligheter finns det i Zoom?

Hur du praktiskt går tillväga med det som beskrivs nedan finns beskrivet under Funktioner i Zoom i denna del av FAQ. För mer utförlig information och förklaringar på engelska finns länkar i texten nedan.


Du kan välja att ha studenterna i helklass (t.ex. i en föreläsnings- eller seminariesituation) eller dela upp gruppen i mindre grupper (s.k. breakout rooms). Breakout rooms är lämpliga att använda då du vill aktivera studenterna till samarbete och diskussion. Ett lektionspass kan delas upp i mindre moment där ni kanske inledningsvis träffas i helklass och sedan arbetar med gruppuppgifter i breakout rooms, för att slutligen återsamlas i helklass. Mer om hur du använder breakout rooms kan du läsa här: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313.


Alla mötesdeltagare kan dela skärm och på så sätt visa exempelvis en presentation, en video eller en webbsida. När du delar skärm får du upp verktyg för annoteringar, du kan alltså kommentera eller markera text m.m. Se https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-How-Do-I-Share-My-Screen-. Du kan även använda och dela en whiteboard: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Share-a-Whiteboard


Du kan chatta med hela gruppen eller med enskilda deltagare. Uppmuntra gärna studenterna att använda chatten under lektionspassen så att de är aktiva även när de lyssnar. Se https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205761999-Webinar-Chat.


Du kan skapa små enkäter genom "polls". Funktionen kan användas om du exempelvis vill göra en temperaturmätning eller en snabb omröstning. Detta fungerar utmärkt för formativa utvärderingar så att du kan utveckla din undervisning i Zoom. Se https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203749865-Polling-for-Webinars.


Du kan spela in lektionen och ladda upp den i MiunPlay, se https://play.miun.se/media/Zoom+A+Spela+in/0_hlqoojl3/200960. Sedan kan filmen distribueras till studenterna via funktionen Kaltura Video Resource i Moodle. Se https://elearn20.miun.se/moodle/mod/book/view.php?id=66270&chapterid=2465.


Om du vill börja undervisa via Zoom och känner dig osäker, testa gärna i förväg med en kollega!

Dela och visa saker från din skärm

Använd funktionen Share Screen i ditt möte för att visa programvaror, fönster eller presentationer. När du använder Share Screen, t ex för att visa en presentation, finns det också möjlighet att rita och anteckna för att visa eller förtydliga något. 

För att dela din skärm gör du så här:
I mötesmenyn, klicka på Share. Alternativen du får är Screen, Whiteboard, iPhone/iPad eller något av programmen du har öppen på din dator. Skillnaden på Screen och att välja ett program är att om du väljer Screen så följer deltagarna med i allt du gör på din skärm, t.ex. när du byter fönster, medan om du väljer ett särskilt program så stannar deltagarnas bild på det programmet även om du byter fönster. Längst ner finns även två rutor att kryssa i: Share Computer Sound och Optimize for full screen video clip. Använd dessa om du vill visa en film via din delade skärm.

Du kan också följa instruktionerna på Zooms support sida How Do I Share My Screen

Kan alla studenter/deltagare dela sin skärm i mitt Zoom-möte?

Ja, standardinställningen är att alla deltagare kan dela skärm, vilket är jättebra för till exempel studentredovisningar. Du kan dock ändra det om du vill. Bredvid Share-knappen i mötesmenyn finns en uppåtpekande pil. Där kan du välja hur många som får dela skärm samtidigt, eller under Advanced Sharing Options kan du välja att bara du som Host får dela skärm.

Visa och använd en Whiteboarden

Du kan dela en whiteboard med "share screen" för att tillsammans med dina deltagare rita eller skriva fram något. Studenterna/deltagarna ser nu i realtid det du skriver och ritar på Whiteboarden. När du delar din Whiteboard kan studenterna/deltagarna klicka på View options och sedan på Annotate för att få upp en egen verktygsmeny så att de också kan vara med och skriva och rita på Whiteboarden. Du kan spara ner Whiteboarden genom att klicka på Save i menyn som syns ovanför Whiteboarden. Det kommer då upp en grön rad där det står Whiteboard saved - Show in folder. Klicka på Show in folder för att hitta whiteboarden. Vill du söka upp den på din dator vid ett senare tillfälle så ligger den i den automatiskt skapade mappen Zoom under Dokument på din dator.

Du kan också följa instruktionerna på Zooms support sida Sharing a whiteboard och Sharing your screen

 

Skapa grupper ( sk. Break-out rooms) i Zoom

Du kan dela in dina deltagare i grupper under pågående möte för tex diskussion i bikupor etc med hjälp av så kallade breakout rooms. När du är host i mötet hittar du Breakout Rooms i menyn i mötesrummet. Där väljer du hur många rum du vill dela upp deltagarna i och ifall de ska delas upp slumpmässigt eller om du vill göra uppdelningen manuellt. Som host kan du hoppa emellan de olika rummen och bestämma när deltagarna ska samlas i huvudrummet igen.

Information om hur du skapar och hanterar breakout rooms hittar du på Zooms supportsida Managing Breakout Rooms (instruktion på engelska)

Varför följer inte alla med in i mina breakout rooms?

Högst troligt har den deltagaren deltagit via browser, alltså inte haft klienten installerad. Än så länge går det inte att dela in deltagare som inte är inloggade via Zoom-klienten i breakout-rooms.

Varför ser jag inte breakout rooms-ikonen i min meny?

Du är inte inloggad som Host. När du ska vara Host i ett rum, gå in via skrivbordsklienten eller webbgränssnittet. Om du bara klickar på länken i din kalender eller i din inbjudan blir du inte Host, även om det är ditt eget mötesrum.

Skapa interaktivitet genom omröstning

Det finns inbyggd funktionalitet för röstning "polls". Om du inte ser denna i dina möten kan du behöva aktivera funktionen under "meeting settings".

Skapa omröstningar för dina zoommöten  

Varför kan inte alla studenter/deltagare se hela chattkonversationen?

Chattfunktionen för den enskilde deltagaren startar blank när hen går in i rummet. Hen kan då alltså inte se vad som skrivits i chatten innan hen kom in. Du som host kan alltså inte förbereda genom att lägga upp länkar och annat i chatten i förväg, och viktig information kan behöva publiceras igen för deltagare/studenter som kommer sent.

Hur spelar jag in mitt möte/föreläsning?

Du startar, pausar och stoppar inspelningen med knappen Record i mötesmenyn. När du stoppat inspelningen och stänger mötet skapas automatiskt filer av inspelningen. De hamnar i mappen Zoom (som också skapats automatiskt på din dator under Dokument.) och är döpt med inspelningsdatumet. Filen som slutar på .mp4 är inspelningen med både ljud och bild.

Hur delar jag med mig av det inspelade mötet/föreläsningen?

För att dela med dig av inspelningen är det bästa att du laddar upp inspelningen i Miun Play. Du kan sedan skicka ut den länken till de du vill dela filmen med. Alternativt laddar du upp filmen via MiunPlay i din Moodlekurs (se Hur laddar jag upp den inspelade föreläsningen från MiunPlay till Moodle) för att dela den med dina studenter.

Hur laddar jag upp det inspelade mötet/föreläsningen i Miun Play?

Gå till https://play.miun.se/och klicka på Add new - > Upload Media i övre högra hörnet. Logga in med ditt vanliga Miun-inlogg. Klicka på Choose a file to upload, bläddra dig fram till rätt .mp4-fil i Zoom-mappen och klicka på Öppna. Döp filen noggrant, så du lätt kan hitta den i din lista av uppladdade föreläsningar framöver och klicka i vilken avdelning du tillhör. Klicka i Unlisted, och sedan Save. Nu ligger föreläsningen bland dina inspelningar och du kan ladda upp den i Moodle via MiunPlay (se Hur jag laddar upp den inspelade föreläsningen till Moodle) eller dela ut länken på annat sätt.

Hur laddar jag upp den inspelade föreläsningen från Miun Play till Moodle?

Du använder funktionen Kaltura Video Resource under Lägg till en aktivitet eller resurs för att importera filmen från ditt Miun Play konto. Du hittar detaljerade instruktioner i Moodle-handboken.

thumbnail zoomfilmer
thumbnail zoomfilmer
thumbnail zoomfilmer
thumbnail zoomfilmer

Förebygga störningar

Sidan uppdaterades 2022-01-12