Parkering vid Mittuniversitetets campus är avgiftsbelagd även för personal.

Bilar parkering

Respektive hyresvärd samt Sundsvalls kommun ansvarar för att erbjuda parkering. Betalning sker enligt anvisningar från respektive "parkeringsägare".

Campus Sundsvall

Sundsvalls kommun erbjuder parkering vid Himlabadet, Folkets park, Åkroken västra (Västermalm), "SCA-parkeringen" efter Sidsjövägen samt Förrådet 4 och 6. Parkeringen betalas med mobilappen Parkster.

Mer information – finns på kommunens webbsida

Drakstaden driver på fastighetsägaren Hemfosas uppdrag parkeringarna inne på Åkroken. Betalning sker via SMS eller mobilapp. Information om hur du löser en månadsbiljett för platserna inne på Åkroken  kommer att framgå på informationsskyltarna i anslutning till parkeringsplatserna (biljetten kommer kunna köpas i appen).

Mer information – betalning och priser

Campus Östersund

Hyresvärden Intea Campus AB erbjuder parkering på campus. De har upphandlat administrationen via ePARK och betalning sker via webben eller deras mobilapp. För att kunna teckna dig för ett parkeringstillstånd behöver du kvittera ut en kod hos Servicecenter i hus G. Kom ihåg att lägga in och aktivera bilens registreringsnummer när du köpt ditt tillstånd. Det räcker alltså inte med att betala tillståndet utan det måste aktiveras i appen inom två veckor. Koden är en engångskod. Om du byter registreringsnummer (om du har en annan bil) så måste det gamla numret avaktiveras och det nya aktiveras. 

Information från ePARK

Priser för parkeringstillstånd till förhyrda platser:

  • Med motorvärmare 250 kr/mån inkl moms, gäller på förhyrda platser inom campus (grönmarkerade på parkeringskartan).
  • Utan motorvärmare 200 kr/mån inkl moms, innebär att du endast får parkera på platser utan motorvärmarstolpe ovanför hus Q.
  • Förhyrd elbilsplats 400 kr/mån inkl moms (orangemarkerade på parkeringskartan).
    OBS att elbilsplatserna vid hus G samt några vid Campusvägen är besöksparkeringar som betalas via sms (10 kr/timme).

Besöksparkering

Besöksparkeringarna finns ovanför hus X, Y och bredvid hus V samt efter Forskarens väg och vid isovalen. Avgiften är 6 kr/timme (minimiavgift 10 kr), eller 30 kr heldag.

Parkeringskarta Campus Östersund (platser markerade med blått är besöksparkering)

Parkeringen betalas vid parkeringsautomater eller med mobilappen Parkster eller via  sms. Parkeringsautomaten vid hus V tar även betalkort.