Här kan du skapa din egen namnskylt. På grund av formulärets teckenbegränsning får ett fåtal namn inte plats. Om det gäller ditt namn, kontakta vaktmästeriet, så hjälper de dig att ta fram en mall manuellt.

Rumsskylt

Kom ihåg att skriva ut skylten i färg och och i rätt storlek.

Observera att rutan för Sidbryt i formuläret ej ska vara ikryssad för vanliga namn- eller rumsskyltar. Den används enbart till hus- och avdelningsskyltar.

Hus- och avdelningsskyltar beställs av avdelningschef från respektive vaktmästeri.