Beställ kopia på allmän handling - skrivna tentamina

I det här formuläret kan du begära ut allmänna handlingar i form av skrivna tentamenssvar som en annan student har skrivit och som finns i vårt arkiv.

Fyll i din beställningsinformation nedan (fält markerade med * är tvingande)

Observera att ju mer komplett din beställning är desto snabbare kan vi expediera den till dig.

Genom att skicka in detta formulär samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Mittuniversitetet för expediering av begärd allmän handling. Uppgifterna behandlas i systemet EpiServer under två år varefter de gallras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta tentascanningen@miun.se.

Sidan uppdaterades 2023-02-27