Utskrift och kopiering

Läs mer om utskriftssystemet vi använder. Det är en så kallad “FollowMe printing”-lösning.

Börja skriva ut

Skrivarkön – eduPrint-MIUN – ska finnas automatiskt inställd som standardskrivare på din dator. Om den inte är det så behöver du göra ett aktivt val och ställa in eduPrint-MIUN som din standardskrivare.

Vid varje skrivare finns instruktioner anslagna samt information om support (motsvarande info finns i rutorna på denna sida).

FollowMe printing

Utskriftssystemet är en så kallad “FollowMe printing”-lösning (även kallad ”push printing” eller ”pull printing”). Det innebär att istället för att skriva ut direkt till en förvald skrivare, så lagras utskriften i en central utskriftskö tills du själv går till den skrivare där du vill hämta utskriften och loggar in med ditt Miun-kort eller med ditt personalkonto.  

Första gången du använder ditt Miun-kort för att logga in till en skrivare så behöver du koppla det till utskriftssystemet genom att lägga kortet på kortläsaren och ange ditt vanliga användarnamn och lösenord. Därefter känner systemet igen dig och du behöver bara lägga kortet på läsaren så blir du automatiskt inloggad. 
Information om hur du kopplar ihop ditt Miun-kort med utskriftslösningen.

Tillsyn av skrivare

I Mittuniversitetets avtal med Ricoh ingår regelbunden tillsyn och service av skrivarna, inklusive påfyllnad av papper, toner och övriga förbrukningsartiklar. Ricoh har anlitat Samhall som underleverantör av detta. 

Studenternas utskrifter

För att kunna använda universitetets skrivare så behöver studenterna betala i förväg. När de är inloggade i utskriftsportalen så kan de ladda sitt konto med vald summa (50-200 kr) genom att betala med kreditkort. De kan även sätta in pengar på sitt utskriftskonto hos Servicecenter eller på biblioteket. 

Studenterna kan skriva ut, kopiera och skanna på samtliga skrivare som de har tillgång till och även från egen medhavd enhet (BYOD) som kan ansluta till universitetets trådlösa nätverk (eduroam). Men de hänvisas till att i första hand till att använda de huvudskrivare som finns i biblioteken eller de skrivare som finns i datorsalarna. 

Information riktad till studenterna finns i Studentportalen.

Större upplagor

Vänd dig till vaktmästeriets tryckeri när du vill beställa tryck av större upplagor, specialtryck och liknande.

Felanmälan och support – utskriftssystemet

Vid frågor och problem vänd dig till Servicecenter på tel 010-142 8465. 
Om det inte är brådskande så kan du felanmäla via Serviceportalen, eller via mejl till kontakt@miun.se.