Hitta avtal

Här får du reda på var du hittar befintliga avtal. Du får också veta hur man gör inköp, vilka avtalstyper som finns och vad du gör om avtal inte finns.

Kontakt

Charlott Skoog

Upphandlare|Procurement Officer

+46 (0)10-1428593

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

+46 (0)10-1428554