Felanmälan och uppstartshjälp i lokaler

En grupp för teknisk support jobbar med att skapa trygghet med teknik i undervisningslokaler, konferensrum och grupprum, så väl genom support som genom förebyggande arbete för att säkerställa att tekniken fungerar.

Felanmälan och uppstartshjälp i lokaler

Den tekniska supporten nås via telefon 010-142 84 65

Sidan uppdaterades 2023-04-03