Felanmälan och uppstartshjälp i lokaler

En grupp för teknisk support jobbar med att skapa trygghet med teknik i undervisningslokaler, konferensrum och grupprum, så väl genom support som genom förebyggande arbete för att säkerställa att tekniken fungerar.

Gamla bildbanksbilder

Förebyggande arbete

Med schemautdrag ur Time Edit som underlag utför gruppen dagliga ronderingar av undervisningslokaler.

En väg in

undervisningslokaler, konferensrum och grupprum finns en lathund till hjälp för brukaren och här finner du instruktioner för tekniken och ett telefonnummer för felanmälan/hjälp; 010-142 84 65.

Tillgänglighet 

Teknisk support nås under dygnets alla timmar via 010-142 84 65. 

Uppstartshjälp

När du bokar lokal får du en bekräftelse på tilldelad lokal och i denna bekräftelse informeras om bokning av uppstartshjälp.

Uppföljning och analys

Alla ärenden registreras i ärendehanteringssystemet Nilex och i detta system sker sedan uppföljning och analys av uppkomna problem i de olika lokalerna.