Ett kurspaket innehåller ett antal kurser inom ett eller fler ämnen. Ett kurspaket är en sammansättning av ett antal enskilda kurser med syftet att öka kunskapen inom ett visst område.

Läspaus

För att annonsera ett kurspaket måste det finnas en ”paketplan” med grunddata för annonsering, ett pakettillfälle som knyter samman de ingående kursernas kurstillfällena och en katalogtext.

Grunddata (GD) för kurspaket (paketplan och tillfälle) som ska annonseras på antagning.se kommande läsår, ska vara godkänt av

  • institutionen den 1 oktober (Granskare 1 i Atlas)
  • fakulteten, 1 november (Granskare 7 i Atlas)

 

Formulär för kurspaket innehåller alla delar för att annonsera ett kurspaket.

Formulär kurspaket