Tidsplan för utbildningsinformation uppdaterad

Excel-dokumentet med tidsplan för olika typer av utbildningsinformation har uppdaterats. 

Gamla bildbanksbilder

Det är en lite uppdaterad layout som gör det möjligt att filtrera på utbildningsinformationstyp och månad för att lättare kunna se vad som händer just nu för en viss utbildningsinformation.

Det har lagts till vissa uppgifter för de antagningsomgångar vi deltar vid under ett år.

Tidsplanen hjälper till att få en något samlad bild av olika deadlines under året för utbildningsinformation.

De delar som finns i tidsplanen är

  • Kursplan
  • Utbildningsplan
  • Utbildningsutbud, tidsplan
  • Tidiga antagningsomgången för masterprogram
  • Utbudet för inresande avtalsstudenter
  • Programkurser och andra tillfällen för hantering i Ladok
  • Schemaunderlag
  • Välkomstbrev
  • Antagningsomgångar, publicering av urval

Saknar du något eller hittar något felaktigt datum, återkoppla gärna till mig, Maud Albertsson

Tidplan utbildningsinformation