Tidsplan för utbildningsinformation uppdaterad

Tidsplan för utbildningsinformation uppdaterad

Tor 25 mar 10:49

Dokumentet "Tidsplan för MIUNs utbildningsutbud" har uppdaterats med datum kring antagningsomgångar.

 Inringade datum i en kalender.

En flik med olika datum som kopplar till de antagningsomgångar MIUN deltar i har lagts till. 
De datum som specificeras per omgång är 

  • antagningsomgång öppnar
  • sista ansökningsdag
  • fastställande av ny eller reviderad kursplan/utbildningsplan
  • datum för litteraturrevidering
  • välkomstbrev publiceras
  • urval publiceras i Ladok

 

Tidsplan miuns utbildningsutbud

Denna nyhet är riktad till:STUA,NMT kansliet,HUV kansliet