En kursplan är ett viktigt dokument, såväl för lärare och studenter som för examinatorer, administratörer och andra intressenter. Därför måste innehållet vara tydligt, korrekt och lätt att förstå.

Biblioteket i Moodle

Sidan uppdaterades 2023-05-16