En kursplan är ett viktigt dokument, såväl för lärare och studenter som för examinatorer, administratörer och andra intressenter. Därför måste innehållet vara tydligt, korrekt och lätt att förstå.

IMG_1751.png

Här finner du ett antal dokument och lathundar för stöd i arbetet med kursplaner.