I Ladok dokumenteras uppgifter för forskarstuderande, uppgifter om studieaktivitet och studiefinansiering, avklarade doktorandkurser samt uppgifter om licentiatuppsats och doktorsavhandling.

FSCN forskning

Sidan uppdaterades 2022-01-12