I Ladok dokumenteras uppgifter för forskarstuderande, uppgifter om studieaktivitet och studiefinansiering, avklarade doktorandkurser samt uppgifter om licentiatuppsats och doktorsavhandling.

FSCN forskning