I Ladok dokumenteras uppgifter för forskarstuderande, uppgifter om studieaktivitet och studiefinansiering, avklarade doktorandkurser samt uppgifter om licentiatuppsats och doktorsavhandling.

TB_1612_9964.jpg

På Ladoks nationella webbplats finns utbildningsmaterial för forskarnivå:
Forskarutbildning

Mittuniversitetet har en egen databas (Converis) där uppgifter om den forskarstuderandes individuella studieplan, publikationer med mera finns. Till forskningsdatabasens sida:
Forskningsdatabasen