Utbildningar Ladok / Atlas

Spara favorit 4 dec december 2019

Här visas utbildningar och tillfällen för skype-genomgångar som är möjliga att anmäla sig till.

Tillfällesbyten och omregistreringar
Skypegenomgång
From 15 oktober 2019 registrerar vi inte längre studenter på 0%-tillfällen. Studenten ska i mesta möjliga mån om-registreras på den kurs som inte är avklarad. Bedömer institutionen att detta inte är möjligt ska studenten registreras på nya kurskoden som övriga studenter. Vi går igenom några ”omregistreringsfall” via Skype.

Datum: 9 december 08.30-09.15
Anmälan

 

Moduler i Atlas
Utbildningar i Sundsvall och Östersund
I januari produktionssätts funktion för att hantera moduler i kursplan i Atlas för kurs på grund- och avancerad nivå samt behörighetsgivande nivå. Utbildningstillfällen erbjuds i december och januari.

Datum:
Sundsvall 11 december och 15 januari
Östersund 17 december  och 16 januari

Anmälan