Kurspaket

Ett kurspaket innehåller ett antal kurser inom ett eller fler ämnen. Ett kurspaket är en sammansättning av ett antal enskilda kurser med syftet att öka kunskapen inom ett visst område.

Läspaus

Sidan uppdaterades 2024-02-08