Uppdateringar Atlas, 25 juni

Ons 24 juni 2020 16:45

Torsdag 25 juni kl. 09.00-11.00 kommer Atlas vara stängt pga. uppdateringar.

 

Nya funktioner:

 • Vid underkännande av instans* skickas meddelande till den som skapat instansen*. Tidigare skickades meddelande till alla med rollen Inrapportör vid den institution som instansen hör till.
   
 • Då det läggs in en kommentar i en instans* skickas meddelande om kommentaren till den som skapat instansen*.
   

*Instans kan vara kursplan, utbildningsplan, tillfällen, katalogtexter etc.

Förbättringar:

 • Meddelanden från Atlas
  Tydligare information om vad det gäller, tillfälle, kursplan eller annat. Namn och kod visas samt även en länk till instansen i Atlas för enkel snabb åtkomst.

 

 • Granskare 4, är numer också en del av granskningsprocessen för kursplaner och granskar bland annat uppgifter såsom benämning och fördjupning vs. Kan korrigera fel i benämningar och fördjupningskod.

 

 • Modul och omfattning
  Möjlighet att ange annan decimal än ,5 på modul

 

 • Kursplan, pdf – några omflyttningar av rubriker.
  - Kursbeskrivning utgår som rubrik,
  - Övrigt flyttat upp ovanför litteraturlistan,
  - Övergångsregel får egen rubrik i kursplanen. Tidigare lades den informationen in tillsammans med annat under rubriken ”Övrigt”

 

 • Koppling av programtillfälle på kurstillfälle, rättat så det är möjligt att ta bort en märkning. Fortfarande några mindre barnsjukdomar här i o m nya sättet att märka upp kurstillfällen men de kommer rättas efter sommaren.

 

 • Programkursrapportenlite omgjord med rubriker och sortering.
  Nu visas rapporten mer utifrån programtillfällen och deras ingående kurser per termin.
  Fortfarande lite bekymmer med att vissa program visas dubbelt de gånger det finns flera programtillfällen samma termin. Kommer att rättas efter sommaren.

 

 • Programkursrapporten – visar alla kullar som förväntat. Fanns en logik och filter på organisationstillhörighet och i o m de organisationsförändringar vi haft kunde det ibland bli så att man inte såg sånt som låg mot utbildningsversioner som låg på en nedlagd institution.

 

 • Kurspaketkod, nya kurspaket
  När man skapar nytt kurspaket (kurspaketplan) får den nu en 5-ställig kod. En anpassning för Ladok som bara tar 5-ställiga koder på kurspaketen.

 

 • Samt en del mindre buggrättningar

 


Sidan uppdaterades 2020-06-24