Uppdateringar Atlas, 24 september

Ons 23 sep. 2020 09:00

Atlas kommer att vara stängd mellan 08.30-10.00, torsdagen den 24 september.

Uppdateringen innehåller bland annat rättningar av nedanstående buggar.

- Markering av högskolekrav faller bort på kurs- och utbildningsplan då man skickar vidare.

- Urvalsregel på ny kursplan, anges till ”Alternativt urval” per default, ska vara blankt

- Gäller från-datum i kursplan sätts till dagens datum när man skapar ny eller reviderar.

- Engelsk benämning på ny kursplan är inte öppen för rättning av G6 och G7.

- Kommentar till litteraturlistan visas inte på den engelska PDF-filen.

- Meddelande skickas inte till Granskare 3 och Granskare 4 när UP skickas vidare.

- Fungerar inte att ta bort ingående kursplan i paketplan.

- Kurstillfälle tappar märkning ”Villkor för tillfälle” och blir därmed inte synligt i Atlas

- Ta bort programmärkning på kurstillfälle, ska fungera bättre.

- Dubblering av uppgifter i programkursrapporten, nu ska det visa rätt kurser under rätt programtillfälle. Kan fortsatt visa lite fel när programmärkningen är gjord med den tidigare hanteringen att man angav en programkod och termin inte ett specifikt programtillfälle. Vi har kört en uppdatering i berörd tabell som ska minska antalet tillfällen som har märkning på det sättet, (uppdaterat sista 5 årens tillfällen så det är kopplat till specifikt programtillfälle inte bara en programkod)


Sidan uppdaterades 2020-09-23