Regler för kursplaner reviderad

Tors 09 sep. 2021 10:30

Den 7 september fattade rektor beslut om reviderad tidplan i "Regler för kursplaner". Den nya tidplanen gäller för utbildningar som startar från och med sommaren 2022.

Revideringen gäller kurser i program termin 1 som i den tidigare beslutade tidsplanen skulle fastställas när antagningsomgången öppnade i vilken programmet annonseras.

Nu gäller samma tidplan för alla kurser i program, oavsett termin.

Kursplan (ny eller reviderad) för kurs som endast ges inom program, fastställs senast nedanstående datum, inför kommande termin.

Datum för kurs som startar en:

  • sommar, senast den 15 februari
  • hösttermin, senast den 15 mars
  • vårtermin, senast den 15 september

Dekan har, efter samråd med chefen för avdelningen för studieadministration (STUA), möjlighet att fatta beslut om dispens för en annan tidpunkt för fastställande av kurser i program. Under samråd beaktas bland annat tidpunkt för revidering av litteratur samt UKÄs rekommendationer vad gäller tidpunkt för fastställande av kursplan; den så kallade åttaveckorsregeln.

För annonserade kurser och program gäller att ny/reviderad plan ska fastställas senast då antagningsomgången där utbildningen annonseras öppnar.

Regler för kursplaner, DNR MIUN 2021/795

 

Tidplan MIUNs utbildningsutbud är uppdaterad enl. det nya beslutet

 


Sidan uppdaterades 2022-06-07