Uppdateringar Atlas

Tors 05 maj 2022 11:34

Den 4 maj uppdaterades Atlas med några rättningar/uppdateringar. Se nedan

  • Kommentar i utbildningsplan, rättat så man kan lägga in en ny kommentar där det inte redan finns en kommentar

  • Programkursrapporten, sorteringen av kurser inom varje termin är nu så att första kurstillfället på terminen ligger först

  • Modulers benämningar i pdf, de som har en examinationstyp och därmed sätts ihop modulnamn - examinationstyp, har nu mellanslag runt bindestrecket så det blir mer lättläst och korrekt

  • Inrättandedatum, är inte en obligatorisk uppgift enl. Regler för kursplan och uppgiften är därmed inte obligatorisk att ange i kursplanen i Atlas. Kan därmed utelämnas

  • Fritextorden följde inte med i exporten av tillfället till Ladok, rättat nu

  • Söka välkomstbrev för program, i Atlas, med start en sommar fungerade inte tidigare, rättat nu

Sidan uppdaterades 2022-05-05