FAQ

 • Analysadressen är en särskild e-postadress som Ouriginal skapar för din räkning. Analysadressen har formatet fornamn.efternamn.miun@analys.urkund.se
  Du ser din analysadress under din profil i topp höger hörn i Ouriginal.

  Analysadressen kan du själv eller andra använda för att e-posta in dokument som ska textmatchas/analyseras. Du får då analysrapporten direkt i din Ouriginal web inbox samt till din e-post.

 • I Ouriginal:

  Logga in i Ouriginal och gå till web inbox. Rapporten ligger intill varje dokument i listan. Klicka på %-knappen för att läsa analysen.

  I e-posten:

  Analysrapporten skickas som länk i e-post till dig (gäller när dokument laddats upp i web-inboxen eller mejlats in till analysadressen).

 • Det kan hända om läraren gjort en mall med tentafrågor som studenterna ska fylla i och ladda upp eller inkludera i sitt svarsdokument.
  När detta körs genom Ouriginal kommer tentafrågorna och instruktionstexten finnas med i alla studenters dokument och därmed ge matchningsträffar i analysrapporten.

 • De vanligaste formaten som gäller text:
  doc, docx, xls, xlsx, sxw, ppt, pptx, pdf, pdf 2.0, txt, rtf, html, htm, wps, odt, odp, ods, tif, tiff, ps, hwp, pages(4)

Sidan uppdaterades 2023-01-03