Vanliga frågor och svar

Vad är analysadress?

Analysadressen är en särskild e-postadress som Ouriginal skapar för din räkning. Analysadressen har formatet fornamn.efternamn.miun@analys.urkund.se
Du ser din analysadress under din profil i topp höger hörn i Ouriginal.

Analysadressen kan du själv eller andra använda för att e-posta in dokument som ska textmatchas/analyseras. Du får då analysrapporten direkt i din Ouriginal web inbox samt till din e-post.

Hur tar jag del av analysrapporten?

I Ouriginal:

Logga in i Ouriginal och gå till web inbox. Rapporten ligger intill varje dokument i listan. Klicka på %-knappen för att läsa analysen.

I e-posten:

Analysrapporten skickas som länk i e-post till dig (gäller när dokument laddats upp i web-inboxen eller mejlats in till analysadressen).

Varför har samtliga studenter i en grupp mycket textmatchning?

Det kan hända om läraren gjort en mall med tentafrågor som studenterna ska fylla i och ladda upp eller inkludera i sitt svarsdokument.
När detta körs genom Ouriginal kommer tentafrågorna och instruktionstexten finnas med i alla studenters dokument och därmed ge matchningsträffar i analysrapporten.

Vilka filformat kan Ouriginal analysera?

De vanligaste formaten som gäller text:
doc, docx, xls, xlsx, sxw, ppt, pptx, pdf, pdf 2.0, txt, rtf, html, htm, wps, odt, odp, ods, tif, tiff, ps, hwp, pages(4)

Kan studenter ha konto i Ouriginal?

Nej.

Sidan uppdaterades 2023-01-03