Mittuniversitetets Antagningsfunktion genomför antagning till universitetets utbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt till uppdragsutbildning.

På dessa sidor publicerar vi information om Antagningens verksamhet som är viktig för medarbetare på Mittuniversitetet att känna till.