Mittuniversitetets Antagningsfunktion genomför antagning till universitetets utbildningar på grund- och/eller avancerad nivå samt till uppdragsutbildning.

På dessa sidor publicerar vi information om Antagningens verksamhet som är viktig för medarbetare på Mittuniversitetet att känna till.