Om du vill ge dina studenter en direktlänk till en digital artikel i Moodle eller på litteraturlistan finns det några saker du behöver tänka på för att länken ska fundera även utanför campusnätet.

framsida.jpg

Det fungerar oftast inte att kopiera den länk som du ser i webbläsarens adressfält, eftersom den bara är giltigt under din specifika söksession. För att artikeln ska gå att klicka sig fram till behövs ett så kallat proxyprefix som identifierar användaren som tillhörande till Mittuniversitet plus en permanent länk som alltid tar dig till artikeln. Här nedan kan du se hur du skapar sådana länkar.

I vissa databaser används DOI. Det står för Digital Object Identifier och är ett identifikationsnummer för elektroniska dokument. I andra används databasernas egna stabila länkar för artiklarna.

Om du vill att länken (URL:en) ska fungera utanför campus måste den börja med ett så kallat proxyprefix (http://proxybib.miun.se/login?url=).

När du konstruerat en länk, testa den innan du anger den i en referenslista eller lägger den i din lärplattform.

DOI-systemet

Följande fulltextdatabaser använder DOI-systemet

SpringerLink, ScienceDirect, IEEExplore, Oxford Journals, Cambridge Journals, Sage Journals, ACM Digital Library, Wiley Interscience, InformaWorld, BMJ Journals, ACS Publications och Emerald.

I allmänhet pekar DOI-länkarna till en sida med abstract från vilken man klickar fram en PDF-fil med själva fulltexten.

Skapa länken så här:

  1. Börja med proxyprefixet om du vill att länken ska fungera utanför campus http://proxybib.miun.se/login?url=
  2. Lägg till DOI-länken http://dx.doi.org/
  3. Avsluta med DOI-numret som du hittar i artikelposten, till exempel 10.1007/978-3-540-85204-9_23.

Komplett länk:
http://proxybib.miun.se/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-85204-9_23

EBSCO-databaserna Academic Search Elite och Business Source Complete

DOI-länkar går inte att använda till fulltext i de två EBSCO-databaserna Academic Search Elite och Business Source Complete. Istället får man använda deras egna stabila länkar som bygger på accession numbers och anges i databasposterna under "Permalink".

Skapa länken så här:

  1. Börja med proxyprefixet om du vill att länken ska fungera utanför campus: http://proxybib.miun.se/login?url=
  2. Lägg till databasens stabila länk som du hittar under "Permalink". 

Komplett länk:
http://proxybib.miun.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=38896512&site=ehost-live

ProQuest-databaserna

Följande gäller ERIC, PILOTS, PsycARTICLES, PsycINFO, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Biological sciences, ProQuest Dissertations & Theses A&I, Physical Education Index, Linguistics and Language Behavior Abstracts och Worldwide Political Science Abstracts.

Skapa länken så här:

  1. Börja med proxyprefixet om du vill att länken ska fungera utanför campus: http://proxybib.miun.se/login?url=
  2. Lägg till databasens stabila länk, "Document URL", som du hittar i artikelposten under "Indexing (details)".

Komplett länk:
http://proxybib.miun.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/60015080?accountid=12495

Jstor

Det omfattande artikelarkivet Jstor har också sina egna stabila länkar.

Skapa länken så här:

  1. Börja med proxyprefixet om du vill att länken ska fungera utanför campus: http://proxybib.miun.se/login?url=
  2. Lägg till databasens stabila länk, "Stable URL", som du hittar vid artikelinformationen längst upp på sidan.

Komplett länk:
http://proxybib.miun.se/login?url=http://www.jstor.org/stable/726844

Att länka till publikationer i Diva

I Diva finns både en elektronisk publicering och en registrering av forskningspublikationer. Om du behöver länka till något som finns i fulltext i Diva ska du använda länken som heter Permanent länk. Sådana finns till exempel för avhandlingar och studentuppsatser som har publicerats elektroniskt i Diva.

Exempel:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-11250

Om du har hittat forskningspublikationer som registrerats i Diva men inte publicerats elektroniskt där ska du titta i posten om det finns ett DOI-nummer. Då kan du använda detta för att länka på det sätt som beskrivits ovan.