Digitala verktyg

Det finns en mängd olika digitala verktyg att använda som komplement till din undervisning.

MI7A1995.jpg

För dig som jobbar mycket med distanskurser, blended learning eller aktivt lärande finns det en mängd olika digitala verktyg som kan underlätta och utveckla din undervisning. Här finner du ingången till verktygen, samt instruktioner och lärobjekt om dem.

Aktivt lärande

Om du använder dig av aktivt lärande finns det många Internetverktyg tillgängliga att använda i klassrummet för att aktivera studenterna vare sig de sitter i lektionssalen eller deltar på distans v...

Miunplay

Miun Play är Mittuniversitetets mediaportal. Det är här lärare och studenter laddar upp media som produceras på Mittuniversitetet.

Zoom

Zoom är ett mötesverktyg som används främst för distansundervisning där lärare och studenter kan träffas virtuellt.

Läs mer