Miun Play är Mittuniversitetets mediaportal. Det är här lärare och studenter laddar upp media som produceras på Mittuniversitetet.

2019-02-10 OBS! Nytt skärminspelningsverktyg

Under uppgraderingen av Miun Play (Kaltura) i helgen har man bytt ut skärminspelningsverktyget Kaltura Capture Space till Kaltura Capture. Kaltura Capture Space kommer alltså inte längre fungera i Mittuniversitetets systemmiljö. Det innebär att skärminspelningar i Moodle från och med nu ska göras med det nya verktyget Kaltura Capture. För er som redan har använt det utgående verktyget Kaltura Capture Space betyder det att ni behöver avinstallera det och installera det nya verktyget Kaltura Capture. Ni som ännu inte använt något skärminspelningsverktyg i Moodle följer guiden som visas när ni väljer Kaltura Capture. För närmare information, se gärna instruktionsvideon: https://play.miun.se/media/Kaltura+Capture+Inspelning+av+sk%C3%A4rm/0_ce5d8cyl 

 

Mediaportalen kommer man åt via webben https://play.miun.se/  (bara personal) eller via Moodle för både studenter och lärare: Mitt Hem/Hem för webbplats/My Media. Kaltura är motorn bakom, men internt pratar vi om Miun Play.

I Moodle kan både lärare och studenter använda Miun Play för att ladda upp media eller till att skapa inspelningar med hjälp av verktyget Kaltura Capture Space. 

Området My Media är gemensamt för Moodle och den webbaserade delen av mediaportalen, så media du skapar eller laddar upp på det ena stället hittar du också på det andra stället

Nya skärminspelningsverktyget Kaltura Capture