FAQ om MiunPlay

MiunPlay är ett stort system som består av många olika delar. Tjänsten bygger på open source-företaget Kalturas plattform och innehåller funktioner för att skapa och underhålla ett mediebibliotek. För lärare är det två miljöer som är integrerade med varandra, dels finns playtjänsten i Moodle och dels separat på play.miun.se. Studenter når Miunplay endast via Moodle.

Använd inte InternetExplorer som webbläsare. Vi rekommenderar Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

Spela in film

Vad ska jag använda för att spela in en film?

För att kunna spela in en film behöver du förstås någon form av kamera och mikrofon för att göra inspelningar. Miun Play erbjuder ett enkelt program som heter Kaltura Capture Space. Det gör det möjligt för dig att spela in både din datorskärm och din inkopplade webbkamera (eller annan inkopplad filmkamera). Dessutom är den direkt kopplad till ditt konto på Miun Play vilket gör att uppladdning av filmer blir enkel.

Kort presentationsfilm om Kaltura Capture Space, klicka här (extern webbsida - Youtube).

Installation av Kaltura Capture Space för personal (lärare, se nedan)
(Klicka här för PDF)

Capture Space finns för både Windows och Mac. Installationen är likartad.
Kort film som visar hur du laddar hem Capture Space via play.miun.se:

https://play.miun.se/media/Ladda+hem+CaptureSpace/0_mj8it7gb/67795

eller läs nedan

  1. För den som har rättigheter att själv installera program på sin dator kan programmet laddas ner och installeras från ”play.miun.se”. Logga in med ditt vanliga användarid lösenord och när du kommit till startsidan klicka på ”Add New” uppe till höger. Då får du två val, klicka på ”Record a Presentation”.

  2. Om du inte har Capture Space installerat sedan tidigare kommer du att skickas vidare till en sida för att ladda ner programmet. Välj beroende på vilket operativsystem du har antingen länken för Windows eller Mac.

 

Installation av Kaltura Capture Space för lärare och studenter
(Klicka här för PDF)

Capture Space går också att nå från Moodle: 
Mitt Hem > Hem för webbplats > My Media > Add new > Record a presentation.
Se sedan punkt två ovan.

Kan jag redigera min film?

Filmer du laddat upp till Miun Play kan du i dagsläget bara göra enklare redigeringar i. Till exempel putsa bort misstag i början, mitt i eller slutet av en film. Men du kan också skapa delklipp av en längre film där du kopierar en bit av din film och sparar den kopian som en ny film. Dessutom kan du låta kollegor få rätten att publicera/ändra (co-publisher/co-editor), lägga till metadata som gör filmen sökbar, tillåta nedladdning, lägga till textning m.m.

Observera att när du spelar in en film med CaptureSpace så har du större möjligheter att klippa bort delar ur filmen innan du laddar upp den.

Kan jag ha kapitel i min film?

Vid inspelning i Kaltura Capture Space kan du välja ett läge (PRESENTATION & LECTURES > PRESENTATION On) där du laddar upp en PowerPoint och då skapas automatiskt ett kapitel för varje slide och tittaren får en navigeringsmeny. Det gör att tittaren enklare kan navigera i din video och hoppa till punkter som har ett specifikt innehåll.

Hur laddar jag upp en film jag redan har?

Om du har en film som du spelat in via en vanlig kamera som ligger på datorn (eller på en mobiltelefon) kan du ladda upp den direkt till Miun Play.

Klicka här för ett videoklipp

För personal: play.miun.se > Add new > Media Upload

Vad händer med inspelningar som görs efter att vi har rapporterat in dom som ska sparas?

För filmer som skapas med AC efter den 1/10 och som ska sparas så är det viktigt att läraren löpande informerar Zoom projektet genom att skicka in en uppdaterad version av migreringsunderlaget som gick ut i samband med tidigare insamling. Om det är möjligt så rekommenderar projektet att man ska använda Kaltura Captur Space och spela in direkt till Miun Play. Detta skulle innebära att filmerna ej behöver migreras.

För information om Kaltura Captur Space se: https://medarbetarportalen.miun.se/larare/larandestod/digitala-verktyg/miun-play/

Visa och dela filmer

Hur kan jag publicera min film så andra kan se den?

Här förutsätts det att du redan har laddat upp din film till Miun Play (se ovan: "Vad ska jag använda för att spela in en film?" och "Hur laddar jag upp en film jag redan har ?).

För lärare: 
Du kan välja Moodle så bara dina studenter i den aktuella kursen får tillgång (gå in i Moodle till rätt kursrum, aktivera redigering och välj den sektion där du vill ha in filmen. Klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs > Kaltura Media Resource > bläddra efter dina inspelningar via knappen "Lägg till film" > Spara.)
Klicka här för ett videoklipp

För personal:
Du kan också publicera filmen på play.miun.se och sedan bädda in den på en webbsida (till exempel en privat blogg), i ett Facebookflöde eller bara länka till den i ett e-brev eller lägga in den som länk i Moodle. Som standard är alltid dina nya filmer privata och bara du kan se dem. Att göra filmen publik är därför ett medvetet val du måste göra (play.miun.se > Log in > My Media > kryssa i rutan framför filmen > Actions > Publish > Unlisted > Save > My Media > Klicka på filmen > Share > Kopiera länk)

För studenter: 
Logga in på Moodle. Dina filmer ligger i ditt mediabibliotek: 
Mitt Hem > Hem för webbplats > My Media 

  • Om du vill dela med andra i en kurs, kan du öppna kursrummet och sedan ladda upp mediafilen i Course Media Gallery.
  • Om du vill göra en inlämning av en mediafil så kan du antingen lägga in din film i ett diskussionsforum (via Kalturaknappen i texteditorn) eller nyttja mappen "Kaltura Media Assignment" (den måste läraren skapa).
  • Om du vill lägga in en mediafil i ett diskussionsforum klickar du på "Kalturaikonen" i texteditorn.

Hur kan jag använda film i mitt kursrum i Moodle?

För lärare:
Miun Play är väldigt väl integrerat med vår lärplattform Moodle. Du kan lägga upp en hälsningsfilm på startsidan, bädda in en film i ett diskussionsinlägg, skapa en videoinlämningsuppgift åt studenterna som du betygsätter och mycket mer. Studenterna kan också publicera filmer. Dels via videouppgiften, men också som inlägg i en diskussion eller som kommentarer på en vanlig uppgift.

Kommer mina filmer/ljudfiler fungera för studenterna?

Mediafiler som laddats upp till Miun Play är designade att användas på både datorer och bärbara enheter. De kommer att fungera på både Mac OS, Windows såväl som på mobiler/plattor med Android eller iOS. Alla moderna webbläsare stöds, inklusive Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari och Opera. Flash behövs inte, inte heller några andra insticksprogram till webbläsaren.

Kan jag se statistik om hur mina filmer används?

Ja. I Moodle kan du se statistik: Mitt Hem > Hem för webbplats > My Media > Klicka på filen > Actions > >Analytics >