Lärplattformen Moodle för dig som lärare

Vid Mittuniversitetet används lärplattformen Moodle för kurser på campus och kurser på distans. I Moodle har du som lärare stora möjligheter att själv forma upplägget på dina kurser utifrån ditt eget pedagogiska synsätt.

MI7A9917.jpg

Genom att samla information, kommunikation, undervisningsmaterial och examinationer på en lärplattform ges lärare och studenter ett gemensamt utrymme för interaktion. Det gör det även lättare för alla att få en överblick över den aktuella kursens upplägg, innehåll och resultat.

Moodle ger dig som lärare ett stort urval av aktiviteter och resurser som kan stödja dig i din undervisning. För att du ska kunna utnyttja dem på bästa sätt erbjuds olika workshops (se kalendarium) samt "Moodle-resurser för alla", där vi samlat manualer och lärobjekt.

Moodle-resurser för alla

I moodlemanualen, som ligger i Moodle "Moodle-resurser för alla", kan du få hjälp med instruktioner för hur du laddar upp ett dokument eller en film, hur du med hjälp av exempelvis ord- och begreppslista aktiverar studenterna att söka och dela med sig av kunskap, hur du skapar ett diskussionsforum eller en inlämningsuppgift och mycket mera. I ”Moodle-resurser för alla” finner du även lärobjekt som kan vara till stöd för dig när du ska planera din kurs i Moodle.

För att beställa ett kursrum använder du i första hand beställningsformuläret i Moodle. I formuläret skapas dina kursrum och du kan börja använda rummen direkt. Detta gäller alla kursrum med undantag för vissa 30 hp kurser på HUV där man har flera kursrum till samma kurtillfälle (delkurser). Tänk på att du behöver ha utbildningskoder (kurskoder) och tillfälleskoder (anmälningskoder) till hands när du gör din beställning.

Beställ ditt kursrum i Moodle här

På torsdagar kl 13-15 under terminstid erbjuder Forsknings- och utbildningsstöd handledning i Moodle varannan vecka i Sundsvall och varannan vecka i Östersund samt via Zoom. Du hittar mer detaljerad information om varje tillfälle i Kalendariet. Var vänlig och använd headset när du deltar. Om torsdagstiden inte passar dig, hör av dig till oss på adressen LRCkontakt@miun.se för bokning av handledning.

Varmt välkommen med dina frågor!

Nyheter i Moodle

Gällande toppbilder i Moodle

I sommar har Moodle att uppgraderats och i samband med detta kommer det att ske en del förändringar i syfte att underlätta arbetet med kurser på plattformen och att skapa tydliga och enhetliga lärandemiljöer. En av dessa förändringar är att det inte längre kommer att vara möjligt att använda sig av så kallade toppbilder på lärplattformen. Orsakerna till denna förändring är att många sidor i Moodle i nuläget har toppbilder som inte uppfyller de kriterier som finns gällande kvalitet, bildrättigheter och GDPR. Det finns också bilder som har textplattor med avdelningsnamn, vilket är missvisande då Mittuniversitetet har återgått till institutioner. Dessa toppbilder kommer därför att tas bort och det kommer inte längre vara möjligt att lägga in nya bilder.

I samband med denna förändring vill vi passa på att skapa en enhetlig och enkel ingång på alla sidor samt att säkra upp att det inte används bilder där avtal och rättigheter saknas. Detta överensstämmer med den kursmall som togs fram i samband med utbildningsstrategin och arbetet med miljöer för lärande, teknikstöd och pedagogisk utveckling 2016-2017. Den nya mallen ger ämnen och enskilda lärare en större frihet att anpassa strukturen och upplägget på kurserna. Som ett stöd för lärarna utvecklas ett antal best practice-kursrum. I dessa kursrum finns exempel på upplägg samt tips och råd om hur lärare i sina kursrum kan skapa lättförståeliga och tydliga lärandemiljöer för studenterna.

Kontakt