Här hittar du vanligt förekommande frågor kring behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och de kurser som erbjuds av Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS).

Om du inte hittar svaret på din fråga, hör gärna av dig till Pedagogisk utveckling vid FUS PUkontakt@miun.se.

Anmälan och förutsättningar

Vilka förkunskaper krävs?

Förkunskapskravet är examen från en högskoleutbildning. Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik motsvarar avancerad nivå, så kunskaper motsvarande kandidatexamen rekommenderas. Du behöver inte ha läst pedagogik eller ha undervisat för att anmäla dig till kurserna.

Hur anmäler jag mig till kurserna?

Anmälan görs via formulär på respektive kurssida på medarbetarportalen.
Först till kvarn gäller och det finns 24 platser för varje kursomgång. Anmälan sker senast en månad veckor före kursstart. Om kursen blir fullbelagd tidigare än så, ställs du i kö för nästa omgång. Du kommer att få en bekräftelse på att din anmälan har registrerats (automatiskt e-postmeddelande) och därefter en bekräftelse på om du har fått en plats eller inte (e-post från kursansvarig eller motsvarande). Anmälan öppnar på tisdag vecka 9 för höstterminens kurser och på tisdag vecka 40 för vårterminens kurser.

Måste jag ha pratat med min chef innan jag går en kurs?

Ja, du ska ha förankrat ditt deltagande med din närmaste chef innan du anmäler dig till kurserna. Detta är viktigt så att ni tillsammans kan planera in tiden som krävs för deltagande. Kurserna går på kvartsfart, så du behöver avsätta ca tio timmar per vecka.

Kan jag gå kurserna på arbetstid?

Ja, i princip kan du göra det. Du har som lärare 5% kompetensutvecklingstid av årsarbetstiden vid heltidsanställning. Prata med din chef om hur ni löser tidsaspekten.

Övergripande kursinformation

Hur omfattande är kurserna och hur mycket tid behöver jag avsätta?

Varje kurs motsvarar två veckors heltidsstudier, men de går på kvartsfart. I praktiken innebär det att det är åtta veckor mellan kursstart och kursavslut. Du behöver avsätta ca tio timmar per vecka. Kursen Pedagogiskt utvecklingsarbete har dock långsammare studietakt och pågår under sammanlagt sexton veckor (se kursbeskrivning).

Måste jag läsa kurserna i en viss ordning?

Nej, det behöver du inte, men vi rekommenderar att du börjar med Förutsättningar för undervisning inom högre utbildning. Vi rekommenderar också att du läst de andra obligatoriska kurserna innan du genomför kursen Pedagogiskt utvecklingsprojekt, då en viss teoretisk kunskap krävs för den här kursen.

Är kurserna på distans eller campus?

Kurserna har ett flexibelt upplägg så att det ska gå att delta både på campus och på distans. I varje kursbeskrivning står det angivet hur många lärarledda träffar kursen har och om träffarna ges på campus eller online. De flesta kurser har en inledande träff på campus, då kan du delta från valfri ort (bildkonferens). 

Vilka verktyg används på kurserna?

Kurserna kommer att ges via lärplattformen Moodle. Som e-mötesverktyg kommer både bildkonferens och Zoom att användas. Vid Zoom-möten behöver du ha ett fungerande headset. Övriga verktyg kan tillkomma i de olika kurserna, information ges senast vid kursstart.

Varför måste jag läsa högskolepedagogik?

Du ska läsa högskolepedagogik för att få behörighet att undervisa inom högre utbildning och för att kunna få fast anställning som universitetslärare vid Mittuniversitetet. Det finns en nationell samsyn via SUHF:s rekommendationer att den behörighetsgivande utbildningen omfattar 10 veckor eller 15 hp. Om du är intresserad av att utvecklas ytterligare och vill meritera dig pedagogiskt, kan du läsa fler valbara fördjupningskurser i högskolepedagogik.

Jag har arbetat länge som universitetslärare. Måste jag ändå läsa i högskolepedagogik?

Ja, du behöver ha läst minst 15 hp i högskolepedagogik även om du har tidigare erfarenhet som universitetslärare. Detta regleras genom SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (Rek 2016:1) samt genom gällande anställningsordning vid Mittuniversitetet.

Var kan jag hitta information om kursernas innehåll och lärandemål?

Kursbeskrivningar finns länkade från den här sidan från och med vecka 9 (sista veckan i februari).

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) erbjuder en kurs i högskolepedagogik på distans. Ska jag välja att läsa den kursen eller ska jag gå kurserna som FUS erbjuder?

Innehållet i båda utbildningarna följer SUHF:s rekommendationer och är på avancerad nivå, så på så sätt har det ingen större betydelse vilken du väljer. Båda kurserna är behörighetsgivande.

Däremot finns det några skillnader i upplägg och antagning. Kursen som erbjuds av UTV omfattar tio veckor studier på kvartsfart, under ett helt läsår. Kursen ges via grundutbudet, vilket betyder att den har nationell antagning och att den ger högskolepoäng. Studenterna kommer från olika delar av Sverige och har olika bakgrund. Du söker till utbildningen i konkurrens med andra sökanden.

Kurserna som erbjuds av FUS går också på kvartsfart och har en omfattning av tio veckor totalt, men du behöver inte läsa motsvarande 15 hp i ett svep. Utbildningen består av fem kortare delkurser där du till viss del kan påverka kursernas ordningsföljd och inriktning. Samtliga deltagare har anställning vid Mittuniversitetet och antagning sker enligt "först till kvarn"-principen. Kurserna ger inte högskolepoäng, men på kursintyget anges omfattning och hur många högskolepoäng den motsvarar.

Du får alltså behörighet oavsett vilken av kurserna du väljer. Se även frågan Ger kurserna högskolepoäng? under Resultat och intyg.

Resultat och intyg

Ger kurserna högskolepoäng?

Nej, inte per automatik, men kurserna är planerade så att omfattningen och innehållet motsvarar 3 hp. Du behöver alltså läsa fem kurser för att komma upp i de rekommenderade tio veckorna. Enligt SUHF:s rekommendationer ska utbildningen ha en omfattning av tio veckor eller 15 hp, och du får alltså behörighet oavsett om kurserna ger högskolepoäng eller om de ges som en medarbetarutbildning. Du blir också behörig att ansöka om pedagogisk meritering efter slutförd utbildning.
 

Vad krävs för att få intyg på genomförd kurs?

Du ska ha genomfört samtliga examinerande uppgifter inom respektive kurs för att få ett intyg. Intyget skickas till dig per automatik efter avslutad kurs, så du behöver inte be om det separat. 

Tillgodoräknande av tidigare utbildningar

Jag har läst högskolepedagogiska kurser i ett annat land, kan jag få dessa tillgodoräknade?

Det beror på vilket innehåll det var i de kurserna. Detta måste bedömas mot de nationella målen för behörighetsgivande utbildning enligt SUHF:s rekommendationer. Du behöver skicka in intyg samt beskrivning av kursinnehåll för att genomgå en valideringsprocess. Rutiner för validering ska tas fram under våren. Mejla PUkontakt@miun.se för mer information.

Jag har tidigare läst 7,5 hp högskolepedagogik, vilka kurser ska jag läsa för att få ihop 15 hp?

Det beror på vilket innehåll det var i kursen du läste. Detta måste bedömas mot de nationella målen för behörighetsgivande utbildning enligt SUHF:s rekommendationer. Du behöver skicka in intyg samt beskrivning av kursinnehåll för att genomgå en valideringsprocess. Rutiner för validering ska tas fram under våren. Mejla PUkontakt@miun.se för mer information.

Jag har läst 15 hp vid ett annat lärosäte, men ska börja arbeta på Mittuniversitetet. Behöver jag läsa ytterligare någon kurs i högskolepedagogik?

Enligt SUHF:s rekommendationer (Rek 2016:1) ska en genomförd utbildning i högskolepedagogik vid ett svenskt lärosäte erkännas av ett annat. Detta innebär att du har behörighet att undervisa vid alla svenska lärosäten, oavsett om utbildningen har gett högskolepoäng eller om den getts som en medarbetarutbildning.