Från höstterminen 2019 har vi påbörjat ett nytt arbetssätt för schemaläggning på Mittuniversitetet. Det syftar till att förenkla processen, både för lärare och schemaläggare, med studenternas behov i fokus.

Schemaläggningen hanteras utifrån behov istället för i turordning som tidigare. Det innebär att vi frångår ”först till kvarn” och att schemaläggningen först startar när allt underlag är inlämnat och vi har en samlad bild. En prioriteringsordning kommer att tas fram som exempelvis handlar om att behov av specialsalar, stora grupper, samläsning, resande lärare, campusveckor/inneveckor, behov av särskild teknik osv. ska schemaläggas först.

Det nya arbetssättet kommer att arbetas fram och utvärderas i dialog med institutionerna med möjlighet att justeras inför kommande omgångar.

På våra sidor hittar du information om:

 

Aktuellt

Information gällande av-/ombokningar pga Covid19

För att fysiska lokaler ska tas bort från ett schema behöver vi schemaadministratörer få vetskap om detta genom ett ärende till oss på Schemafunktionen.

Om ni vill göra ett samlat dokument från er institution/program/ämne bestämmer ni själva eller om respektive lärare skickar för just sin kurs.

Det schemafunktionen behöver veta är:

·         Vilken kurskod och ort det gäller

·         Vilka fysiska lokaler och veckor som behöver justeras/avbokas

·         Om hela passet på kursschemat ska avbokas

·         Om er bokade lokal behöver ersättas med en lokal som har Zoom

Länk till information om hur ni ändrar/lägger till information i inforutan i ett schema samt till ändringsmallen hittar ni här: https://www.miun.se/medarbetare/larare/studieadministration/schemafunktionen/andringar/

Vi är tacksamma om ni även fortsätter att gå in och skriva i informationsrutan att undervisningen sker på distans/zoom eller annan viktig information som studenterna behöver ta del av snabbt.

Vi kommer att ta hand om era ärenden så snart vi kan och ändringarna görs då f r om den 18 mars då beslutet togs att det enbart ska ske distansundervisning vid Mittuniversitetet.

------------------------------------------------------------------------------------

2020-03-17

Information gällande av-/ombokningar pga Covid19

Ni kan själva lägga till eller ändra information till studenterna i inforutan i ett schema, t.ex momentbeskrivning, läsanvisningar eller annan info som studenterna behöver ta del av. Dock är det enbart den lärare som står på passet som kan ändra i inforutan. Med anledning av den utökade arbetsbelastningen för schemafunktionen gällande av-/ombokningar pga Covid19, ber vi er att i den mån det är möjligt lägga in information i inforutan kring eventuella ändringar som studenterna behöver ta del av snabbt. Vi kommer att ta hand om era ärenden så snart vi kan.

Dessa typer av schemaändringar kan ni i första hand själva lägga in som en information i inforutan och därefter vid behov skicka in som ett ärende till schemafunktionen:

·         Byte av lärare - där det fungerar att enbart informera om ett lärarbyte så kan ändringen meddelas i inforutan. Om det är av vikt att rätt lärarnamn står på passet, se info angående schemaändringar nedan

·          Inställt pass -  här kan man i inforutan lägga in att passet är inställt

·         Enbart avboka fysisk lokal där passet ska ligga kvar i schemat på samma dag och tid men ska ges via Distans/Zoom – här kan man i inforutan lägga in att undervisningen kommer ske på annat sätt t.ex. via Distans/Zoom

 

För dessa typer av schemaändringar behöver ni skicka ett ärende till schemafunktionen:

·         Ändring av information i inforutan där man inte står som lärare på ett pass eller där man av annan anledning inte kan lägga in information i inforutan - fyll i och skicka in ändringsmall

·         Byta fysisk lokal - fyll i och skicka in ändringsmall

·         Vill ni ta bort hela eller delar av schemat  – fyll i och skicka in ändringsmall

·         Flytta pass/byta datum/tid som behöver vara synligt i TimeEdit - fyll i och skicka in ändringsmall

·         Byte av lärare, där det är av vikt att rätt lärarnamn står på passet - Fyll i och skicka in ändringsmall

Länk till information om hur ni ändrar/lägger till information i inforutan i ett schema samt till ändringsmallen hittar ni här: https://www.miun.se/medarbetare/larare/studieadministration/schemafunktionen/andringar/

Gäller salstentamen:

Viktigt: Om ni använder er av inforutan för information om ändring av examinationsform,  måste ni meddela hur ni ändrar eran examinationsform (eftersom några har missat detta), till tentaosd@miun.se, tentasvl@miun.se och tentadst@miun.se , ange kurskod och datum för tentan och om tiden ska ändras i och med att ni ändrar examinationsform.

Obs Viktigt: använd ej Egen text rutan för information, Egen text rutan finns inte för studenten att se via webben, studenten missar då viktig information.

 

/Schemafunktionen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sista inlämningsdag för schemaunderlag Läsperiod 1/Kursperiod 1 och 2 HT2020 v.36-44 (NMT) v.36-45 (HUV) är 15 maj

----------------------------------------------------------------------------------------------

Viktiga datum

Datum för schemaönskemål

För att studenten ska ha tillgång till sitt schema senast 4 veckor innan kursstart behöver vi på schemafunktionen ha ditt underlag senast det datum som anges för respektive termin.

Sista inlämningsdag för schemaunderlag VT-20

Läsperiod 4/Kursperiod 7 och 8 VT2020 v.13-23 (NMT) v.14-23 (HUV)   

 senast: 2020-01-02 (v.01)

Sista inlämningsdag för schemaunderlag Sommarkurser -20

 senast: 2020-04-15 (v.16)

Sista inlämningsdag för schemaunderlag HT-20

Läsperiod 1/Kursperiod 1 och 2 HT2020 v.36-44 (NMT) v.36-45 (HUV) 

 senast: 2020-05-15 (v.20)

Läsperiod 2/Kursperiod 3 och 4 HT2020 v.45-02 (NMT) v.46-02 (HUV)   

 senast: 2020-08-30 (v.35)

 

Publicering av schema på webb

HT Läsperiod 1/Kursperiod 1 och 2: mitten av juni

HT Läsperiod 2/Kursperiod 3 och 4: slutet av september

VT Läsperiod 3/Kursperiod 5 och 6: mitten av december

VT Läsperiod 4/Kursperiod 7 och 8: mitten av februari

 

Vi som arbetar med schema är:
Helen Holoch
Katarina Nordin

Systemansvarig för Time Edit:
Helen Holoch


Kontakt

Schema Sundsvall

Schema Sundsvall

Schema Östersund

Schema Östersund