Från höstterminen 2019 har vi påbörjat ett nytt arbetssätt för schemaläggning på Mittuniversitetet. Det syftar till att förenkla processen, både för lärare och schemaläggare, med studenternas behov i fokus.

Schemaläggningen hanteras utifrån behov istället för i turordning som tidigare. Det innebär att vi frångår ”först till kvarn” och att schemaläggningen först startar när allt underlag är inlämnat och vi har en samlad bild. En prioriteringsordning kommer att tas fram som exempelvis handlar om att behov av specialsalar, stora grupper, samläsning, resande lärare, campusveckor/inneveckor, behov av särskild teknik osv. ska schemaläggas först.

Det nya arbetssättet kommer att arbetas fram och utvärderas i dialog med institutionerna med möjlighet att justeras inför kommande omgångar.

På våra sidor hittar du information om:

 

Aktuellt

Sista inlämningsdag för schemaunderlag Läsperiod 3/Kursperiod 5 och 6 VT2021 v.03–11 (NMT) v.03–12 (HUV) är 30/10

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Schemasläpp för läsperiod 2 är 1/10

Nu är alla scheman för läsperiod 2, HT 20 publicerade för påseende i TimeEdit.

Vid schemaläggningen har vi utgått ifrån rektorsbeslutet om coronaanpassad campusundervisning (dnr: MIUN 2020/1030). Detta kan innebära att scheman/pass har lagts utan lokaler. Vid eventuella frågor gällande coronaanpassad campusutbildning, kontakta prefekten för din institution. Länk till information om att undervisa på distans hittar du nedan.  

Det är viktigt att du kontrollerar att ditt schema är lagt för rätt kurs, rätt programkull, har rätt antal pass och ligger på rätt ort. Kontrollera även om eventuella schemakrockar fungerar. Länk till schemasök hittar du nedan.

Om du vill lägga till eller ändra information i inforutan i schemat, t.ex momentbeskrivning, läsanvisning eller annan info som studenterna behöver ta del av, kan du själv göra detta om du står som lärare på passet. Det finns även ett fält som heter Länk där du kan lägga till t.ex en zoomlänk. Länk till manual för tillägg/ändring av information i ett schema hittar du nedan.

För övriga ändringar behöver du använda en ändringsmall och skicka ett nytt ärende till schemafunktionen. Länk till ändringsmallen hittar du nedan.

Senast 12 oktober behöver vi dina önskemål om justeringar i schemat, efter detta datum har vi bara möjlighet att ändra befintliga scheman i undantagsfall.

Länk information distansundervisning               

 

Länk schemasök - För att söka ut din kurs: välj 'kurstillfälle' i drop-down menyn och skriv in kurstillfället/de kurstillfällen schemat gäller.

För att få en helhetsbild av ditt lärarschema väljer du 'personal' i menyn och skriver in ditt namn.

Länk manual för tillägg/ändring samt ändringsmall 

--------------------------------------------------------------------

Information om schemaläggning av coronaanpassad campusundervisning för Läsperiod 3/Kursperiod 5 och 6 VT2021

Vi på Schemafunktionen utgår från rektorsbeslutet om coronaanpassad campusundervisning när vi schemalägger (dnr MIUN 2020/2052). Schemafunktionen gör ingen prioritering av vilken undervisning som ska få hållas på campus. Det är prefekt som gör prioriteringen. För att vi ska kunna tillgodose prioriteringen behöver vi delges de beslut som tas.

När schemaunderlag skickas in till schemafunktionen behöver det vara avstämt, beslutat, förankrat och klart vilka av kursens moment som är prioriterade att hållas på campus. Använd den mall som finns på Schemafunktionens sida och markera med kryss. Att en viss kurs beslutas vara prioriterad innebär inte med automatik att alla kursens moment inklusive tentamen är prioriterade att hållas på campus utan det kan vara olika för olika moment.

Vi följer FHM:s riktlinjer som för nuvarande innebär ett maxantal på 50 personer i en folksamling. Vi bokar salar som är tillräckligt stora för att avstånd ska kunna hållas. Vid större grupper än 50 personer behöver ni exempelvis dela upp klassen i flera salar/mindre grupper.

---------------------------------------------------------------

Viktiga datum att hålla koll på

Länk viktiga datum att hålla koll på

 

Publicering av schema på webb

  • HT Läsperiod 1/Kursperiod 1 och 2: mitten av juni
  • HT Läsperiod 2/Kursperiod 3 och 4: slutet av september
  • VT Läsperiod 3/Kursperiod 5 och 6: mitten av december
  • VT Läsperiod 4/Kursperiod 7 och 8: mitten av februari

Vi som arbetar med schema är:

Helen Holoch

Schemaadministratör|Schedule Administrator

010-142 87 73

Katarina Nordin

Schemaadministratör|Schedule Administrator

010-142 87 67

Carolina Tostar

Schemaadministratör|Schedule Administrator

010-142 79 61

Sara de Wahl

Schemaadministratör|Schedule Administrator

010-142 84 41

Kontakt

Schema Sundsvall

Schema Sundsvall

Schema Östersund

Schema Östersund